16.3.2022 Stretnutie pedagógov zo základnej školy

Dňa 16.3.2022 sme sa stretli s pedagogickými a odbornými zamestnancami na pôde Súkromnej základnej školy s materskou školou DSA v Lučenci. Veľmi si vážim ľudí, ktorí chcú zostať aj po pracovanej dobe a vzdelávať sa, osobnostne napredovať, ktorí diskutujú, bavia sa. Vtedy aj kratšie stretnutie sa dá naplno využiť. Hovorili sme a mali aktivity zamerané […]

15.3.2022 Stretnutie pedagógov z materskej škôlky

Dňa 15.3.2022 sme sa stretli s pedagógmi z materskej škôlky, pretože majú záujem sa vzdelávať, osobnostne napredovať, spájať tím a venovať aj čas sebe, čo je dôležité a tento si tím si to uvedomuje. V rámci stretnutia sme sa sa venovali spolupráci, emóciám, konfliktom a ako ich riešiť, čo nám v tíme môže pomôcť, vyslovili […]

Video školy v projekte

Projekt na 12 školách. Bolo nám s nimi úžasne. Veríme, že udržateľnosť projektu majú do budúcna zabezpečenú, nakoľko majú aj skvelých koordinátorov na škole a žiaci chcú pre seba ale aj druhých niečo urobiť, vzájomne si problémoch pomáhať.  Pri každej škole môžete vidieť logo, ktoré si žiaci spoločne vytvorili a my sme im dali z toho […]

Video rekapitulácia so školami v projekte

Projekt na 12 školách. Bolo nám s nimi úžasne. Veríme, že udržateľnosť projektu majú do budúcna zabezpečenú, nakoľko majú aj skvelých koordinátorov na škole a žiaci chcú pre seba ale aj druhých niečo urobiť, vzájomne si problémoch pomáhať. Pri každej škole môžete vidieť logo, ktoré si žiaci spoločne vytvorili a my sme im dali z […]

Výstup projektu “Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj ….”

Projekt „Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Ďakujeme, že sme projekt s vašou pomocou mohli zrealizovať. „Školská a rovesnícka […]

15.12.2021 Rovesnícki mediátori zo Žiaru nad Hronom dávajú o sebe vedieť

Rovesnícki mediátori na škole pomáhajú svojim rovesníkom ale aj pedagógom. Ako sa im dostať do povedomia využili rôzne prostriedky. Na strednej škole v Žiari nad Hronom sa predstavili pedagógom, ktorí z nich boli nadšení, vytvorili si svoju fb skupinu, cez ktorú dávajú žiakom rôzne informácie, vytvorili si mail, napísali článok na web školy a tým  […]

10.12.2021 Rovesnícki mediátori v Detve dali o sebe vedieť

Rovesnícki mediátori na gmynáziu v Detve mali o dosť sťaženú situáciu, nakoľko boli mesiac v karanténe. Aj napriek tomu o nich na škole vedia. Sú síce menšou školou ale z každej triedy mali niekoľko žiakov na tréningu a týmto spôbosom dali o sebe vedieť a aj o projekte. Ako priblíženie sa svojim rovesníkom zvolili formu […]

9.12.2021 Spoločné stretnutie základných škôl v projekte

Dňa 9.12.2021 sme zrealizovali spoločné online 5hod stretnutie základných škôl v projekte “Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov” Spoločne sa tak v jeden čas stretlo 6 ZŠ zo Žilinského kraja: Ružomberok, Ľubochňa, Hybe, Ľubela, Kvačany, Liptovský Mikuláš. Pôvodne bolo naplánované reál stretnutie na jednom mieste, žiaľ aj toto nám […]

9.12.2021 Rovesnícka skupina z Banskej Štiavnice dáva o sebe vedieť

Roovesnícki mediátori dávajú o sebe vedieť na škole svojim rovesníkom rôznymi formami. Na gymnáziu v Banskej Štiavnici sa rozhodli pre nástenku, ktorú zatiaľ nestihli zrealizovať, nakoľko sú na dištančnom vzdelávaní už nejaký čas ale jej návrh už majú. Prihovárať sa rovesníkom budú formou rozhlasu, a cez web stránku školy, ktorú si žiaci školy sledujú. Vytvorili […]

30.11.2021 Odovzdanie osvedčení, odznakov, A3 plagátu v Žiari nad Hronom

30 novembra sme navštívili strednú školu v Žiari nad Hronom a tak sme sa zarozprávali, že sme si aj zabudli urobiť fotku. 🙂 Odovzdali sme im  odznaky, ktoré si navrhli, osvedčenia a plagát A3, ktorého súčasťou je, že táto škola má svojich rovesníckych mediátorov s ich fotkami zo stretnutí. Veľmi radi sme ich videli aj […]