Feedback od koordinátorky na škole Radky

Koordinátor na škole je pedagóg, ktorý bol s nami v projekte na každom stretnutí so žiakmi a ďalej bude so žiakmi pokračovať aj po našom odchode, aby projekt bol udržateľný aj naďalej. Je to kľúčová osoba a preto je aj dôležitá v podpore žiakov. Poprosili sme Radku Almanovú zo ZŠ v Liptovskom Mikuláši, aby nám […]

30.9.2021 SŠ Krupina

Tretie stretnutie s budúcimi rovesníckymi mediátormi na strednej škole v Krupine. Stretnutie prebehlo opäť plné diskusie, aktivít, improvizácie, zapisovania, spolupráce, brainstormingu, … Aktivita 1) Aké roly si určíte? “navigátor, podporovač, rozhodca- aby dobre dali čísla, aby nešli zospodu, zapisovateľ – Počkaj, to sa nepočíta, a poďme, takto, dobre dobre, nie, pomaly, takto pôjdeme, zastav, super, […]

Feedback od koordinátorky na ZŠ v Ľubochni

Koordinátor je pedagogický/odborný zamestnanec na škole, ktorý bol s nami na stretnutiach so žiakmi, aby videl nie len ako môžu stretnutia vyzerať, ale aj ako žiakov viesť a vlastným spôsobom napredovať ako rovesnícky mediátor. Je to dôležitý človek pri práci so žiakmi aj v tejto oblasti a preto si vážime každého, ktorý sa tejto úlohy […]

29.9.2021 Gymnázium Detva

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na gymnáziu v Detve. Čo by ste s tým mohli robiť? Aké roly môžete mať?– “Musí to niekto posúvať, posudzovateľ, každý prejde jedným číslom, pozorovateľ, Mal by to riadiť,  kontrolór, posúvač- on s tým hýbe” Čo by mohlo byť cieľom– “najbližšie číslo k 14, spolupráca, aby sa každý zapojil” “- […]

28.9.2021 SŠ Banská Bystrica

Štvrté stretnutie s budúcimi rovesníckymi mediátormi na strednej škole Banská Bystrica. Štvrté stretnutie začalo diskusiou ako sa mali a ako prebiehalo ich spoločné stretnutie bez nás lektorov. Riešili konkrétne problémy, nachádzali riešenia: “porozprávali sme sa, Problémy boli sú aj budú, aj možnosti riešenia” Ako to máme v živote s dôverou? “diskrétny, tolerantný, Musím mu dôverovať, […]

27.9.2021 SŠ Banská Štiavnica

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na strednej škole v Banskej Štiavnici. Tretím stretnutím sme si opäť trénovali zručnosti, ktoré nám môže pomôcť. 🙂 A opäť sme využívali rôzne pomôcky, diskusie, atď.: Ako vnímame danú situáciu? “vedomosťami ukázali že sú na rovnakej úrovni ako ona, Ja by som povedala ešte, že aj  ten spôsob akým to […]

24.9.2021 SŠ v Žiari nad Hronom

Prvé stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy sme mali vzhľadom na situáciu s COVID online v novembri 2020 a naživo sa nám podarilo stretnúť až skoro po roku. Naozaj oceňujem záujem pedagógov, kladenie otázok ako to bude s rovesníckymi mediátormi na škole prebiehať a čo môžu oni urobiť. Nechýbala nám teda diskusia, čo máme […]

24.9.2021 SŠ Žiar nad Hronom

Štvrté stretnutie rovesníckych mediátorov na SŠ v Žiari nad Hronom. Na stredných školách je to tak, že tam žiaci mávajú aj prax, čo bolo aj dôvodom, že sme sa na tomto stretnutí stretli v menšom počte. Na aktivite a diskusii to však neubralo, práve naopak. 🙂 Čo vás na škole trápi? A čo sa vám […]

13.9.2021 SŠ v Žiari nad Hronom

Tretie stretnutie rovesníckych mediátorov na SŠ v Žiari nad Hronom. Ako to máme s emóciami a k čomu nám pomáha sa o nich rozprávať, dávať najavo? “agresivita, bezmocnosť, citlivosť, dojatosť, fantastický, hrozne, láskavosť, málo cennosť, nebojácnosť, osamelosť, panovačnosť, radosť,  smútok, strach, túžba, veselosť, zvedavosť” ” je to emócia, Mne tam chýba z, je to vlastnosť?, […]