Stretnutie Rovesníckych mediátorov z 5 škôl

Dňa 16.5.2022 sme zorganizovali spoločné stretnutie 5 základných škôl: ZŠ Miloša Janošku Liptovský Mikuláš, ZŠ Ľubela, ZŠ Zárevúca -Ružomberok, ZŠ Kvačany, ZŠ Ľubochňa. ZŠ Hybe sa nezúčastnila. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde ZŠ Miloša Janošku Liptovský Mikuláš, za čo im aj touto cestou ďakujeme. Pôvodne sa malo zrealizovať prezenčne ešte počas prebiehajúceho projektu “Školská a […]

2.6.2022 Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov

Tretie stretnutie Stretnutia začíname tým, že si povieme čo to o tom čo sme robili na predchádzajúcich stretnutiach, nie len si tým osviežime pamäť ale diskutujeme, volíme si komu odovzdáme slovo, oslovujeme ho a to všetko v pohybe 🙂 Cieľom stretnutia bolo priblížiť si o čom je skupinové myslenie, čo s nami robí hnev a […]

19.5.2022 Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov. V praxi s dospelými ale aj žiakmi sa stretávame s tým, že si nevieme pomenovať emócie. Vedieť ich pomenovať je dôležité nie len v komunikácii s druhými ale aj ak chceme rozumieť sebe ako sa cítime. Preto sme na druhom stretnutí venovali a dali priestor práve emóciám. Dali sme priestor […]

3.5.2022 Prvé stretnutie s budúcimi rovesníckymi mediátormi

Dňa 3.5.2022 sme sa stretli na súkromnej ZŠ DSA v Lučenci s novou skupinou budúcich rovesníckych mediátorov. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť ich s rovesníckou mediáciou a previesť ich rôznymi interaktívnymi aktivitami tak, aby získané schopnosti a zručnosti zužitkovali pri pomoci svojim rovesníkom. Na stretnutiach budeme využívať rôzne metódy a techniky, ktoré nám v tom majú […]

16.3.2022 Stretnutie pedagógov zo základnej školy

Dňa 16.3.2022 sme sa stretli s pedagogickými a odbornými zamestnancami na pôde Súkromnej základnej školy s materskou školou DSA v Lučenci. Veľmi si vážim ľudí, ktorí chcú zostať aj po pracovanej dobe a vzdelávať sa, osobnostne napredovať, ktorí diskutujú, bavia sa. Vtedy aj kratšie stretnutie sa dá naplno využiť. Hovorili sme a mali aktivity zamerané […]

15.3.2022 Stretnutie pedagógov z materskej škôlky

Dňa 15.3.2022 sme sa stretli s pedagógmi z materskej škôlky, pretože majú záujem sa vzdelávať, osobnostne napredovať, spájať tím a venovať aj čas sebe, čo je dôležité a tento si tím si to uvedomuje. V rámci stretnutia sme sa sa venovali spolupráci, emóciám, konfliktom a ako ich riešiť, čo nám v tíme môže pomôcť, vyslovili […]

Video školy v projekte

Projekt na 12 školách. Bolo nám s nimi úžasne. Veríme, že udržateľnosť projektu majú do budúcna zabezpečenú, nakoľko majú aj skvelých koordinátorov na škole a žiaci chcú pre seba ale aj druhých niečo urobiť, vzájomne si problémoch pomáhať.  Pri každej škole môžete vidieť logo, ktoré si žiaci spoločne vytvorili a my sme im dali z toho […]

Video rekapitulácia so školami v projekte

Projekt na 12 školách. Bolo nám s nimi úžasne. Veríme, že udržateľnosť projektu majú do budúcna zabezpečenú, nakoľko majú aj skvelých koordinátorov na škole a žiaci chcú pre seba ale aj druhých niečo urobiť, vzájomne si problémoch pomáhať. Pri každej škole môžete vidieť logo, ktoré si žiaci spoločne vytvorili a my sme im dali z […]

Výstup projektu “Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj ….”

Projekt „Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Ďakujeme, že sme projekt s vašou pomocou mohli zrealizovať. „Školská a rovesnícka […]

15.12.2021 Rovesnícki mediátori zo Žiaru nad Hronom dávajú o sebe vedieť

Rovesnícki mediátori na škole pomáhajú svojim rovesníkom ale aj pedagógom. Ako sa im dostať do povedomia využili rôzne prostriedky. Na strednej škole v Žiari nad Hronom sa predstavili pedagógom, ktorí z nich boli nadšení, vytvorili si svoju fb skupinu, cez ktorú dávajú žiakom rôzne informácie, vytvorili si mail, napísali článok na web školy a tým  […]