3.5.2022 Prvé stretnutie s budúcimi rovesníckymi mediátormi

Dňa 3.5.2022 sme sa stretli na súkromnej ZŠ DSA v Lučenci s novou skupinou budúcich rovesníckych mediátorov.

Cieľom stretnutia bolo oboznámiť ich s rovesníckou mediáciou a previesť ich rôznymi interaktívnymi aktivitami tak, aby získané schopnosti a zručnosti zužitkovali pri pomoci svojim rovesníkom. Na stretnutiach budeme využívať rôzne metódy a techniky, ktoré nám v tom majú pomôcť a pre žiakov majú byť pútavé a zaujímavé.

Aktivity boli s novou skupinovou vedené na spoznávanie sa a určenie si pravidiel. Pravidlá si diskusiou vedia žiaci určiť sami “rešpektovať sa, počúvať sa, neprekrivovať sa, výmena názorov, nezosmiešňovať názory druhých, nerozlišovať sa, môžeme si tykať aj vykať (smerom k lektorovi), sme tu a teraz, nenadávať vulgárne, nebiť sa, počúvať názory iných”

V rámci vytvorenia profilov im v ukážke jednotlivé postavy evokovali: ” kamarátsky, dobrí, milý, zastal si ho, priateľský, dobrosrdečný”, inú postavu videli ako “drzí, dvojtvárny, lakomý, povýšenecký, ponižoval, zlý, zákerný, namyslený, bezočivý” a pri inej postave “namyslená, samoľúba, povýšenecká, myslela na seba, ukecaná, rozmaznaná, milá, zastala si, neutrálna” Zamyslením sa nad vytvorením profilu niekoho iného  v skupine im dáva možnosť diskutovať nad rôznymi obrazmi, ktoré iní vidia.

 

Diskutovali sme o šikane a konfliktoch na škole. Venovali sme sa aktívnemu počúvaniu, prejavom emócií cez neverbálnu komunikáciu, dôvere.

V skupine sú žiaci od 4 do 8 ročníka ale aj tí mladší v skupine majú čo povedať.

 

Iné školy

28.10.2020 – 3 stretnutie

Tretie stretnutie bolo na základe situácie s COVID o niekoľko mesiacov neskôr. Zamerali sme sa tentokrát na posilnenie argumentov a protiargumentov, plány do budúcna, verbálna

28.8.2019 – Školská mediácia s pedagógmi

Školská mediácia s pedagógmi základnej školy – Interaktívny 6 hodinový workshop s pedagógmi. Prvé stretnutie na tejto škole prebehlo s väčšinou pedagogických a odborných zamestnancov

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril