Sociálnopsychologický výcvik

Sociálnopsychologický výcvik je zameraný na rôzne oblasti, ako napr. komunikácia, sebapoznanie, konflikty a pod.

Posunkový
jazyk

Nepočujúcich je pomerná časť obyvateľstva na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Oficiálne štatistiky sa nevedú, napriek tomu sú súčasťou našej spoločnosti.

Školská a rovesnícka mediácia

Školská a rovesnícka mediácia je nástrojom prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov, vyskytujúcich sa v školskom prostredí.

O nás

Sme občianske združenie a sme otvorení každému, kto chce pre seba niečo urobiť a chce to najlepšie pre seba, či svojich blízkych. Našou hlavnou myšlienkou je pomáhať každému, kto o to stojí. 

Členky, ktoré sú zároveň lektorkami výcvikov, pracujú s ľuďmi v rôznych sférach už celé roky a reagujú na potreby ľudí v rôznych oblastiach. Spoločným menovateľom je sám jednotlivec, rodina, ako aj jednotlivec v skupine, či skupina ako taká. 

Z nášho blogu

Rekapitulácia roka 2020

Rok 2020 bol určite iný ako by sme chceli. No napriek COVID 19 sme zrealizovali niekoľko super nových vecí, ktoré veríme pomôžu do budúcna viacerým.

Celý článok »

Žrebovali sme na Vianoce

Na štedrý deň sme vyžrebovali jednu skupinu, v ktorej je pár ľudí, ktorým sme zaslali tričká s nápisom v posunkovom jazyku podľa vlastného výberu. Zaradení

Celý článok »

Kalendár najbližších udalosti

Projekt Školská a rovesnícka mediácia

ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov

Projekt ‘Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou

Projekt bude realizovaný na 6 základných školách v Žilinskom kraji a 6 stredných školách v Banskobystrickom kraji v období od 1.7.2020 do 31.12.2021.

V rámci projektu prebehnú stretnutia s pedagogickými a odbornými zamestnancami a stretnutia s žiakmi škôl zamerané na sociálne a komunikačné zručnosti.

Záznamy zo škôl

Povedali o nás

Naša organizácia je otvorená každému, kto chce pre seba niečo urobiť.