9.12.2021 Rovesnícka skupina z Banskej Štiavnice dáva o sebe vedieť

Roovesnícki mediátori dávajú o sebe vedieť na škole svojim rovesníkom rôznymi formami.

Na gymnáziu v Banskej Štiavnici sa rozhodli pre nástenku, ktorú zatiaľ nestihli zrealizovať, nakoľko sú na dištančnom vzdelávaní už nejaký čas ale jej návrh už majú. Prihovárať sa rovesníkom budú formou rozhlasu, a cez web stránku školy, ktorú si žiaci školy sledujú. Vytvorili si mesengeer skupinu, ktorá je súkromná. Predstavili sa 5 triedam a pedagogickému tímu a tí v prípade potreby budú vedieť na koho sa s pomocou môžu obrátiť. Článok od nich v školských novinách bude zverejnený január 2022. Podarilo sa im riešiť menšie konflikty medzi spolužiakmi, vytvorili si instagram a mail.

https://gymbs.edupage.org/news/?eqa=d2lkPW5ld3NfTmV3c18yX3AmbmV3c2FyY2hpdmVmPSZvZmZzZXRfbmV3c19OZXdzXzJfcD0yMA%3D%3D

Držíme im palce. 🙂

V školskom roku 2020/2021 bolo na škole 17 tried a 407 žiakov.

(Zdroj: koordinátorka v projekte na škole p. Ľubomíra Pažická)

https://cloud5b.edupage.org/cloud?z%3AoUTFMpwayXd4WhRqkQ9%2F%2B6tTknBQM72BLGycF71eA5qfuLA35nrYNlXeM9pvhNwM

Ďalšie školy zapojené do projektu

7.9.2021 SŠ Banská Bystrica

Tretie stretnutie na SŠ v BB s budúcimi rovesníckymi mediátormi. Cieľom tretieho stretnutia bolo trénovať: konflikty, ich príčiny a zdroje: “- hádka, nepochopenie sa, klamstvá,

25.10.2021 ZŠ Hybe

Záverečné stretnutie s pedagógmi ZŠ Hybe prebehlo v duchu diskusie o situácii na škole, aké sa škole otvorili možnosti s vyškolenými rovensíckymi mediátormi, ako sami

27.5.2021 SŠ a Gymnázium Krupina

Druhé stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy na SŠ / Gymnázium v Krupine. Druhé stretnutie bolo interaktívne, ktorým sme si dopriali po novembrovom online.

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril