9.12.2021 Rovesnícka skupina z Banskej Štiavnice dáva o sebe vedieť

Roovesnícki mediátori dávajú o sebe vedieť na škole svojim rovesníkom rôznymi formami.

Na gymnáziu v Banskej Štiavnici sa rozhodli pre nástenku, ktorú zatiaľ nestihli zrealizovať, nakoľko sú na dištančnom vzdelávaní už nejaký čas ale jej návrh už majú. Prihovárať sa rovesníkom budú formou rozhlasu, a cez web stránku školy, ktorú si žiaci školy sledujú. Vytvorili si mesengeer skupinu, ktorá je súkromná. Predstavili sa 5 triedam a pedagogickému tímu a tí v prípade potreby budú vedieť na koho sa s pomocou môžu obrátiť. Článok od nich v školských novinách bude zverejnený január 2022. Podarilo sa im riešiť menšie konflikty medzi spolužiakmi, vytvorili si instagram a mail.

https://gymbs.edupage.org/news/?eqa=d2lkPW5ld3NfTmV3c18yX3AmbmV3c2FyY2hpdmVmPSZvZmZzZXRfbmV3c19OZXdzXzJfcD0yMA%3D%3D

Držíme im palce. 🙂

V školskom roku 2020/2021 bolo na škole 17 tried a 407 žiakov.

(Zdroj: koordinátorka v projekte na škole p. Ľubomíra Pažická)

https://cloud5b.edupage.org/cloud?z%3AoUTFMpwayXd4WhRqkQ9%2F%2B6tTknBQM72BLGycF71eA5qfuLA35nrYNlXeM9pvhNwM

Ďalšie školy zapojené do projektu

30.9.2021 SŠ Krupina

Tretie stretnutie s budúcimi rovesníckymi mediátormi na strednej škole v Krupine. Stretnutie prebehlo opäť plné diskusie, aktivít, improvizácie, zapisovania, spolupráce, brainstormingu, … Aktivita 1) Aké

27.5.2021 SŠ a Gymnázium Krupina

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátórov na SŠ/Gymnáziu v Krupine. Cieľom prvého stretnutia so žiakmi na tejto škole bolo okrem predstavenia školskej a rovesníckej mediácie v

8.11.2021 ZŠ Kvačany

Posledné stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami škôl na ZŠ Kvačany, sme museli realizovať online. Aj na tejto škole sme sa cítili veľmi dobre, vždy

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril

Táto webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií