Záznamy školy:
Spoločné

Spoločné

3.12.2021 Články v odbornom časopise Direktor.sk

 https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/skolska-a-rovesnicka-mediacia-ako-nastroj-prevencie-sikanovania-a-dalsich-socialno-patologickych-javov.m-1203.html a https://www.direktor.sk/sk/skolska-mediacia/projekt-skolska-a-rovesnicka-mediacia-ako-nastroj-prevencie-sikanovania.d-1752.html Na začiatku projektu bola myšlienka podporiť školy a dať im príležitosť zapojiť sa do prevencie a zdravšieho prostredia. Myšlienka občianskeho združenia Ave Prosperita sa

Celý článok »