29.11.2021 Online stretnutie so školami

Dňa 29.11.2021 sme pozvali na online stretnutie základné a stredné školy, koordinátorov ale aj žiakov škôl zapojených do projektu “Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov”. Celkovo sa stretnutia zúčastnilo 27 ľudí.

Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť situáciu s COVID-19 na školách a dostať informácie priamo od zástupcov škôl, prebrať možnosť spoločného prezenčného stretnutia žiakov škôl na jednom mieste a dohodnúť si termín, ako aj formu ako stretnutia pre ZŠ a SŠ budú prebiehať.

Zo stretnutia vyplynulo, že situácia je na školách zhoršujúca sa a stretnutie je možné len v online priestore. Na základe týchto informácií sme si dohodli termíny pre stredné školy na 7.12.2021 od 8hod do 12hod a pre základné školy na 9.12.2021 od 8hod do 12hod.

Na stretnutie pozveme aj zástupcov organizácie ACF.

Žiaci si pripravia samostatnú aktivitu, ktorá sa bude dať realizovať v online priestore. Musia mať na pamäti, že ak žiaci budú na dištančnom vzdelávaní a nebudú môcť byť spolu v jednej miestnosti na pôde školy a realizovanie napr. spoločných pohybových aktivít nebude možné. Stretnutie si preto vyžaduje prípravu a kreativitu, vynaliezavosť, s čím žiaci už počítali, nakoľko sme to už na predchádzajúcich stretnutiach ako alterantívu preberali. Na aktivitu budú mať max 20-30min s predstavením aktivity, zrealizovaním v menšej skupine (ak bude potrebné)  a následnou diskusiou vo veľkej skupine.

Školy môžu aktivity vopred posielať OZ Ave ProsperitA a tá ich zahrnie do programu.

Na tieto dve akcie sa všetci veľmi tešíme. 🙂


Warning: Undefined array key 0 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Warning: Undefined array key 1 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Ďalšie školy zapojené do projektu

16.6.2021 SŠ/Gymnázium Detva

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na gymnáziu v Detve. Cieľom druhého stretnutia bolo dať priestor predchájúcemu stretnutiu a nad čím sme s odstupom času všimli

25.10.2021 ZŠ Hybe

Záverečné stretnutie s pedagógmi ZŠ Hybe prebehlo v duchu diskusie o situácii na škole, aké sa škole otvorili možnosti s vyškolenými rovensíckymi mediátormi, ako sami

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril