29.11.2021 Online stretnutie so školami

Dňa 29.11.2021 sme pozvali na online stretnutie základné a stredné školy, koordinátorov ale aj žiakov škôl zapojených do projektu “Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov”. Celkovo sa stretnutia zúčastnilo 27 ľudí.

Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť situáciu s COVID-19 na školách a dostať informácie priamo od zástupcov škôl, prebrať možnosť spoločného prezenčného stretnutia žiakov škôl na jednom mieste a dohodnúť si termín, ako aj formu ako stretnutia pre ZŠ a SŠ budú prebiehať.

Zo stretnutia vyplynulo, že situácia je na školách zhoršujúca sa a stretnutie je možné len v online priestore. Na základe týchto informácií sme si dohodli termíny pre stredné školy na 7.12.2021 od 8hod do 12hod a pre základné školy na 9.12.2021 od 8hod do 12hod.

Na stretnutie pozveme aj zástupcov organizácie ACF.

Žiaci si pripravia samostatnú aktivitu, ktorá sa bude dať realizovať v online priestore. Musia mať na pamäti, že ak žiaci budú na dištančnom vzdelávaní a nebudú môcť byť spolu v jednej miestnosti na pôde školy a realizovanie napr. spoločných pohybových aktivít nebude možné. Stretnutie si preto vyžaduje prípravu a kreativitu, vynaliezavosť, s čím žiaci už počítali, nakoľko sme to už na predchádzajúcich stretnutiach ako alterantívu preberali. Na aktivitu budú mať max 20-30min s predstavením aktivity, zrealizovaním v menšej skupine (ak bude potrebné)  a následnou diskusiou vo veľkej skupine.

Školy môžu aktivity vopred posielať OZ Ave ProsperitA a tá ich zahrnie do programu.

Na tieto dve akcie sa všetci veľmi tešíme. 🙂


Warning: Undefined array key 0 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Warning: Undefined array key 1 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Ďalšie školy zapojené do projektu

24.5.2021 SŠ v Žiari nad Hronom

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ v Žiari nad Hronom z rôznych tried. Cieľom prvého stretnutia so žiakmi bolo zoznámenie sa, predstavenie si projektu,

Feedback od Koordinátorky na škole k projektu

Našim prianím pri vstupe na pôdu školy nie je mať na školeniach dokonalých žiakov, dokonalých pedagogógov, dokonalú školu. Našim prianím je stretnúť takých ľudí, ktorí

15.11.2021 Spätná väzba od koordinátorky

Koordinátor na škole je pedagogický zamestnanec, ktorý bude aj po skončení projektu žiakom – rovesníckym mediátorom nápomocný a tvorí s nimi tím. Je dôležitou súčasťou

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril