18.6.2021 ZŠ Ľubeľa

Štvrté stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Ľubeli.

Cieľom stretnutia so žiakmi bolo precvičiť si:

Dôveru:

  • “sympatický, empatický, milý, poslucháč, sympatický, dôveryhodny + dôležitosť
  • ohľaduplný, sympatický, milý, pravdovravný, priateľský + dobrosrdečný, pomáhavý
  • láskavý, spoľahlivý, zodpovedný + dôveryhodný
  • zmysel pre humor, sympatický, sebadôvera, sebaistota + dodržať slovo, pomoc
  • dobromyseľný, múdry, priateľský, zábavný, empatický, sympatický, láskavý + skúsenosť
  • milý, zastane si ostatných, láskavý, sympatický, chápavý + láskavý, mne blízky”

pozrieť sa na rôzne uhly pohľadu,

spoluprácu:

  • “nie, si to pokazil, vyššie, koordinácia, ty dolu, dobre, o, jaj, dve, šete dole, jednu sme mali, hej, počkajte, kotúľa sa, rýchlo, musíme pomalšie, mať správnu kokoordináciu, malý to nevidí, pomaly, pšt, teraz dole, dobre, pomalšie
  • spolupráca, koordinácia, komunikácia, jeden zvolený riadi – začal, pokyny – jednoduché, priamočiare
  • frustrácia, beznádej, radosť, bolesť”

 

  • “mam taktiku, odpočítame 123, takto to dáš, dajme si úplne bližšie, čo najviac bližšie, aby sme mali pri sebe, 3-4, a dobre, a, toto bola dobrá taktika, 34, ale nevadí, poď už, stihol som, keď púšťaš chytáš druhú, stoličky trošku viacej, no takto, teraz to dáme/ vyjde, 3-4, už to pôjde, 1-2-3, ty de si bol, som do 5 počítal, dajme si oddych keď chytíš stoličku, na 4 ako bolo, 3-4, sústreďte sa, žiadne hádky, všetci sme kľudný, dobre, 3-4, ale, ešte raz, tie sú lepšie (stoličky), nechcete dakto iný rátať, ne…skúsi, výmena stoličiek, ale táto je zlá, kto počíta? ,k., nie, samo, 3-4, veď ale počkaj, pomalšie, daj oddych trocha, podľa tak čo si išiel ďalej, 3-4, sme skoro v ½, teraz väčšia pauza, to sú reflexy, už sme skoro tam, 3-4, jaj, idem sem, dakto iný vravte, keď si dáš takto pôjde to ja ju chytím, a nepadne dozadu, nie je väčšia zóna, …vravte, no vidíš ako ti to ide, to je ono, 3-4, skoro, a, to je v pohode, kto ide rátať?, raz nie počkaj 3-4, hneď si stanem za túto ale držím túto, 123 a už padá, do tretice všetko dobré, veď nebojte sa, tak sa takto daj, ale boa medzera, 3-4, pauza, to dáme, poď bližšie, musíme ísť za seba, bližšie k nemu, veď nebojte sa musíme byť rovno – za stoličkou ktorú chytáš, áno presne takto vidíte to, 3-4, všetci sa postavte za stoličku, všetci teraz!, počkaj, vieš ako?, ja pôjdem medzi teba a teba, kto počíta, mne sa už nechce, 3-4, ja nechápem, rýchlo poď, nie, dobre dobre, už sme ½, narovnaj si, 3-4, počkajte, ukľudníme sa chvíľku, mame5, ešte 2, dobre, jooo, ty kokšo”

Prebrali sme si udržateľnosť projektu na škole, spôsoby ako o sebe môžu dať vedieť spolužiakom.

Ďalšie školy zapojené do projektu

8.9.2021 SŠ Banská Štiavnica

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ v Banskej Štiavnici. Cieľom tohoto stretnutia bol tréning emócií: ” apatický, agresivita, aktívne, bolesť, citlivosť, dychtivosť, deprimovane, energický, frustrácia,

25.8.2020 Liptovský Mikuláš

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril