3.11.2021 Čo si myslia rovesnícki mediátori

Žiaci na školách majú čo povedať a ich myšlienky sú bohaté o nové poznania a riešenia. Preto nás zaujímalo, čo si o projekte myslia už vyškolení rovesnícki mediátori, čo by chceli odkázať, možno čo im to osobne  prinieslo. 🙂

Ďalšie školy zapojené do projektu

28.6.2021 Gymnázium Banská Štiavnica

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na Gymnáziu v Banskej Štiavnici z rôznych tried. Cieľom prvé stretnutia budúcich rovesníckych mediátorov bolo určiť si pravidlá v tíme

24.5.2021 SŠ v Žiari nad Hronom

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ v Žiari nad Hronom z rôznych tried. Cieľom prvého stretnutia so žiakmi bolo zoznámenie sa, predstavenie si projektu,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril