8.11.2021 Gymnázium Detva

Piate stretnutie rovesníckych mediátorov gymnáziom Detva prebehlo vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s COVID-19 online.

Diskutovali sme o dôvere:

“Úprimnosť, Komunikatívnosť, Spoľahlivosť, Zodpovednosť, úprimnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť,úprimnosť, čestnosť, lojálnosť, spoľahlivosť, priateľskosť, Neklebetnosť, úprimnosť, priateľskosť, komunikatívny, spoľahlivosť, úprimnosť, empatický, spoľahlivý, priateľský, čestný, Nezávislosť, Ľudskosť, Úprimnosť, byť komunikatívny, Zodpovednosť ,Vytrvalosť, Vernosť ,Dokaže si priznať chybu, vie udržať tajomstvo, empatický, rozumný, chápavý, snaží sa pomáhať, Poctivý, svedomitý, verný, zodpovedný, empatický,verný, dôveryhodný, chápavý, zodpovedny, empatický, poctivý, spoľahlivý, zodpovedný, vie udržať tajomstvo”

V skupinách sme rozoberali Čo musí urobiť človek, aby nás zaujal:

“možnosť opýtať sa, robiť kompromisy, zmysel pre humor, kreatívny, chápavý, byť iný, byť ľudský a empatický, vie vypočuť, nebyť prísny a nemať príliš autoritu, nápomocný, ochotný, spravodlivý, úprimný, čestný,”

“komunikovať, pozitívny, úprimný, empatický, vie počúvať, trpezlivý, originálny, priateľský, humorný, charizmatický, dobrosrdečný, vnímavý, nápomocný,”

“aktívny,komunikatívny,veselý,usmievavý, vypočuje si názor , chápavý,empatický, vie robiť kompromisy,trpezlivý,solidárny,hravý,milý,sústredený, čestný,nestranný,verný,spravodlivý ,stoji si za slovom, ľudský,charizmatický,dôveryhodný, úprimný v rámci”

Zamýšľali sme sa nad tým ako preformulujeme rôzne výrazy, ktoré často v komunikácii vnímame, či sú vhodné, ako by sme ich mohli povedať inak, aby sme druhého povzbudili:

” zistiť dôvod,povedat to inak citlivejsie,  zistit preco je človek smutný , žart može pomôcť…..zlepši to človeku naladu ,nakopne ho to(možno), Prečo plačeš a ako môžem pomôcť?….. Bude lepšie 🙂 Tento výraz len pre človeka ktorého dobre poznám a viem že ho to nakopne. pre iných citlivejší výraz.”

Tvorili sme príbehy z kociek online, trénovali fantáziu, predstavivosť, ako aj z mála sa dá porozprávať druhým to, čo my vidíme. Úlohou bolo pokúsiť sa do príbehu zahrúť mediáciu, mediátora a pod.

Ponúkame vám jeden príbeh na ukážku 🙂

“Veci a nálady sa môžu meniť strašne rýchlo – ako netopier. Pri vysokej rýchlosti môžeme na zákrute zísť z cesty alebo sa dostať do nebezpečenstva. Cítime sa malí, a že možno váhu všetkého čo nás tak rýchlo zaťažilo, ani neunesieme. V niektoré dni zvládame veľa vecí naraz a cítime sa neporaziteľní, v iné celý čas bojujeme s pálením slz v očiach. No nakoniec príde znamenie v podobe rovesníckeho mediátora, že ked sa cez ťažké obdobie dostanem, čaká ma sladká, bezstarostná odmena.”

 

Čo by chceli odkázať budúcim rovesníckym mediátorom? Ako vidia rovesnícku mediáciu, projekt na škole po tréningoch?


Warning: Undefined array key 0 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Warning: Undefined array key 1 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Ďalšie školy zapojené do projektu

3.11.2021 ZŠ Kvačany

Piate stretnutie rovesníckych mediátorov – konečne sme sa mohli stretnúť naživo.   Cieľom záverečného stretnutia bolo priblížiť si naše predchádzajúce stretnutia, ako to bude priebehať

Feedback od pani Koordinátorky

Koordinátor je dôležitou súčasťou tímu pri rovesníckych mediátoroch. Je dôležité, aby bol počas školení s nami/lektormi a žiakmi, a s budúcimi rovesníckymi mediátormi si vytvorili

28.6.2021 Gymnázium Banská Štiavnica

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na Gymnáziu v Banskej Štiavnici z rôznych tried. Cieľom prvé stretnutia budúcich rovesníckych mediátorov bolo určiť si pravidlá v tíme

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril