30.10.2021 Ako dávajú o sebe vedieť na škole v Hybe

Rovesnícki mediátori majú viacero možností ako dať o sebe na škole vedieť aj ostatným žiakom, že sú tam pre nich, chcú im pomôcť a môžu sa na nich obrátiť.

Školy majú obmedzené fungovanie kvôli COVID-19, preto pre tento čas zvolili dať sa do povedomia zatiaľ len nástenkou, na ktorej nájdu žiaci školy informácie k rovesníckej mediácii, prevencii, ako ich môžu kontaktovať a pod. Koordinátor zanechal mail, cez ktorý ho môžu kontaktovať a žiaci riešili už konflikty na škole.

Sú šikovní a veríme, že budú škole nápomocní. 🙂

Držíme im palce pri ich činnosti. 🙂

Pre rok 2020/2021 má ZŠ Hybe 173 žiakov.

(Zdroj: koordinátor na škole v projekte  p. Dušan Grieš)

Ďalšie školy zapojené do projektu

21.5.2021 ZŠ Kvačany

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Kvačanoch. Cieľom stretnutia so žiakmi bolo precvičiť si argumentovanie a protiargumentovanie, spoluprácu: “tvoríme na skupiny po ročníkoch

5.11.2021 ZŠ Zárevúca Ružomberok

Posleené piate stretnutie rovesníckych mediátorov ZŠ Zárevúca. Piate stretnutie sme so žiakmi ZŠ pre zhoršenú situáciu s COVID-19 museli realizovať online. Využili sme stretnutie naplno

26.5.2021 ZŠ Hybe

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ Hybe. Cieľom druhého stretnutia bolo precvičiť zručnosti a schopnosti v oblastiach: verbálnej a neverbálnej komunikácii, emóciách:  “čo je

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril