30.10.2021 Ako dávajú o sebe vedieť na škole v Hybe

Rovesnícki mediátori majú viacero možností ako dať o sebe na škole vedieť aj ostatným žiakom, že sú tam pre nich, chcú im pomôcť a môžu sa na nich obrátiť.

Školy majú obmedzené fungovanie kvôli COVID-19, preto pre tento čas zvolili dať sa do povedomia zatiaľ len nástenkou, na ktorej nájdu žiaci školy informácie k rovesníckej mediácii, prevencii, ako ich môžu kontaktovať a pod. Koordinátor zanechal mail, cez ktorý ho môžu kontaktovať a žiaci riešili už konflikty na škole.

Sú šikovní a veríme, že budú škole nápomocní. 🙂

Držíme im palce pri ich činnosti. 🙂

Pre rok 2020/2021 má ZŠ Hybe 173 žiakov.

(Zdroj: koordinátor na škole v projekte  p. Dušan Grieš)

Ďalšie školy zapojené do projektu

25.8.2020 Liptovský Mikuláš

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril