25.5.2021 SŠ Banská Bystrica

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ prebehlo v zmiešanej skupine žiakov z rôznych tried.

Cieľom stretnutia bolo zoznámiť sa, nakoľko v tejto zostave sa stretli prvý krát, diskutovať o konfliktoch a osobných skúsnostiach žiakov s nimi, pocitoch, uhloch pohľadu, pozorovaním deja, vyskúšaním si argumentovanie aj aktívne počúvanie. Každú aktivitu sme si rozobrali, vyjadrovali k nim vlastné názory, prestavili sme si projekt, diskutovali sme o šikanovaní na škole.

Vyslovili vlastné očakávania:

  • “naučiť sa riešiť konflikty medzi spolužiakmi, aby som vedela prejaviť svoj názor, očakávam nové vedomosti, poznatky taktiež veľa nových skúseností, chcela by som sa naučiť riešiť situácie, očakávam len mierne zlepšenie situácie nech je všetko v klídku, naučiť sa lepšie riešiť konflikty, snaženie sa pomôcť tým, ktorí to potrebujú, zmyselné rozhovory, jedna hodina (týždenne) sama so spolužiakmi, vyjasnenie si názorov, mal by som získať informácie a skúsenosti ohľadom zvládania rôznych situácií, očakávam byť viac otvorená a vedieť si povedať svoj názor, budem viac pomáhať triednej s riešením problémov, že mi to pomôže do života od naivných problémov, napr aj vo vzťahu v rodine, očakávam pomoc druhým, odbremenenie učiteľa, nadobudnutie schopnosti riešiť určité situácie, čakám to že pochopím o čo tu ide a čakám aj to že budem vedieť pomôcť v triede tým čo sú na tom horšie, pomoc pri vyjadrovaní tým ktorí sú tichší, voči ktorým nemajú v triede rešpekt, rozhovory, odpovede a otázky, spoznávanie seba samého a ľudí v skupine, očakávam že už nebudú potrební učitelia, učiteľ nevie riešiť problém mladých, lepšie porozumieť, naučiť sa klásť väčšiu pozornosť tomu, komunikovať viac, pomoc od ostatných spolužiakov, rovesníkov, riešenie učiteľov, návody, spravodlivosť, očakávam že budem môcť pomôcť každému, priatelia, spokojnosť s mojím celkovým výsledkom, začnem si viac všímať triedu, od týchto stretnutí očakávam že sa viac naučím riešiť problémy a pomáhať v jednotlivých situáciách, celkovo že sa naučím nové veci, ktoré som možno doteraz nevedela, naučím sa lepšie riešiť konflikty, očakávam od týchto stretnutí že sa viac dozviem o tom ako pomôcť spolužiakom a ľuďom, ktorí sú šikanovaní a podobne, riešiť konflikty, nebáť sa, budem si viacej veriť v určitých situáciách”

Tímovosť: “zohratý, synchronizovaný, presný, sústredený, čistá myseľ, dôvera, spoľahnúť sa”

Prekážky, ktoré bránia…: “nedohoda, zlá komunikácia, jeden chýba, zlé načasovanie, zlá spolupráca, neschopnosť, nepochopenie, hádky, nezhoda”

Tréner v tíme: “kamarát, nápomocný, motivovať, tolerantný, priestorové videnie, porozumenie, chápavý, komunikatívny, spoľahlivý”

Pravidlá: “empatia, pochopenie, nehanbiť sa, vyjadriť sa, porozumieť, rešpektovať sa, akceptovať, vypočuť názor, slovo druhého, pomôcť, hlásiť sa o slovo, dbať na to aby sa všetci vyjadrili”

Aktívne sme počúvali:

  • “kto má ťažké, ja mám ťažké, počkajte, ja nemám kamaráta, tebe to inak hrká, máš ťažké, aj váha hrá úlohu, každý má to isté len inak váži
  • rušilo: svetlo, okolitý zvuk, viac sústrediť na iného človeka
  • zvuk, logicky – jeden ostane, či nepresvitá, komunikácia, zrak, nechcená spolupráca, počúvanie, spolupráca, pomáhanie si”

Ďalšie školy zapojené do projektu

7.9.2021 SŠ Banská Bystrica

Tretie stretnutie na SŠ v BB s budúcimi rovesníckymi mediátormi. Cieľom tretieho stretnutia bolo trénovať: konflikty, ich príčiny a zdroje: “- hádka, nepochopenie sa, klamstvá,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril