25.10.2021 ZŠ Hybe

Piate stretnutie rovesníckych mediátorov bolo naše posledné samostatné s týmito žiakmi a využili sme ho naplno. 🙂

Cieľom stretnutia bolo nie len záverečné vyplnenie dotazníka, ale aj pripomenutie si čo nás čaká ako rovesníckych mediátorov na škole po skončení projektu, ako tím pracuje na svojich úlohách, a opäť sme podporili tento tím aktivitami:

Na začiatku sme si boli pozrieť nástenku, ktorú vytvorili pre svojich spolužiakov.

Zrealizovali aktivitu na podporu spolupráce, určeniu rolí v tíme, vytvorení si cieľa, komunikácii: “Škatuľa”

Je úžasné pri nich pozorovať pokrok, osobné povzbudzovanie, ako im na veciach záleží, spoločné navigovanie sa, upokojovanie sa: 🙂

  • vyjadrenia rovesníckych mediátorov počas aktivity a následnej diskusii:

“No poď, nie, kde je 4, tu je pri, urobte toto, neboj, nezúfaj, nebúchaj, zaseknuté je, tak prečo si vytiahol, tak, to, tak, dobre, ukľudní, tam musíš rýchlo, tak, odznova, nie, áno, OK, musíme potichu aby sme nestresovali, odznova, počkaj, počkaj, Nebolo to tam,  bolo, nie, aby sme tu rovno stočili, tak, kde  je6, kľud, v kuse v strese,, úžasné, do 6, tak, tak dobre, Tak to je dobre, nie, of, No môžeme ísť odznova, som povedal, nie tak silno tú krabicu, no, máme”

“je to fascinujúce ,tak sa mi to páči, Kde je 7, musíme rýchlo, ladne, Poď bude, tak, Uhni sa, pomaly, nestresujte sa, čo by ste bezo mňa robili, Musíme si uznať chybu, odznova, potichu, ideme na to logicky, takto musíme ísť, aby sme to stočili”

Cieľ: V niektorých situáciách sa musíme rozhodnúť, či druhému povieme pravdu: 

  • vyjadrenia rovesníckych mediátorov počas aktivity a následnej diskusii:

“1.- aj napriek krátkemu času doučiť spolužiakov učivo,  lebo je to voči nim nefér, priznať sa, že a držať s triedou, ebo by to nebolo fér”

“2.- Nepovedal by som jej pravdu- aby nedošlo zbytočne ku konfliktu, povedal by som niečo pravdivé, čo bolo vedľajšie, ale Nepovedal by som Celú pravdu, nie to o nej,  povedali by sme jej pravdu lebo je to lepšie ako klamať A aby sa to nedozvedela od niekoho iného”

“Cieľom je, ak by bolo niečo podobné, aby sme vedeli riešiť, diskutovať + predchádzať problémom”

 

Z vzájomnej diskusii nám vyplávalo aj to, že by chceli niečo učiteľom cez nás odkázať.

“Nehľadajte medzi nami rozdiely, Všetci sme rovní”

 

Pre udržateľnosť projektu na škole je dôležité, aby aj po odchode nami zaškolených žiakov mali na škole nových rovesníckych mediátorov. Z toho dôvodu sme s nimi prebrali možnosti ako je možné si nových zaškoliť a čo k tomu budú potrebovať.

 

Ak potrebujte pomôcť, je dôležité mať sa o niekoho oprieť. Preto spolupráci a komunikácii v tíme venujeme veľkú pozornosť. 

Aktivita: doska

“Vyššie,  ty daj nižšie, aha, Treba nám ešte jedného, tak, to je jedno, ty daj kúsok nižšie, ty máš moc

– čo bolo cieľom? udržať ju, Kto povedal? to sa pokazí, zasa, nie, čo sa dialo? Sabotáž, narušila som to

– dve loptičky- no, dúfam príde čas, nepanikárte, rušivý Element, už, kľud, nejde to,”

Čo vám to pripomína? “ide niekto nový, moruša, má iné očakávania, bude niečo chcieť rozhádať- oboznámime ho s pravidlami( diskutujeme, nehádať sa,  vnímame sa, neskáčeme si do reči, počúvame sa, dohodneme sa)”

 

Pri tejto aktivite sa nám krásne ukázalo, ako veľmi nás a sebe žiaci vnímali počas stretnutí 🙂

Človeče nehnevaj sa

“riešenie problémov, pomáhať, diskutovať problémy

– rozdielne názory, nesympatie,  nepočúva druhú stranu 

-Ako sa máš?, akú známku si dostal?, čo kamaráti?

– nezúfaj, Bude to v pohode, vypočujem ťa

– prázdniny, Vianoce, knihy

– stoličky

– keď sme sa zoznamovali

– komunikácia, hlasovanie, losovanie, dohoda, necháme hlavného rozhodnúť

– spolupráca, komunikácia navigovanie

– komunikácia, aktívne počúvanie, spolupráca”

 

“- pri bitke, pri hádke, pri konflikte slovnom

– diskusia, dávanie pozor, pohoda

– Neplač, bude to v poriadku

– prekrikovanie, zosmiešňovanie, bitka, rozdielné názory

– hádzanie loptičiek

– dobre ich poznajú, neklamú, pomáhajú im

– dostať guľu do diery, balansovať guľu,…

– rozdielne názory, nepochopenie, rasizmus

–  nechuť, Nechce sa mu ísť do školy, únava, agresia, žiadna”

Zaujímali sme sa, čo by chceli odkázať budúcim rovesníckym mediátorom ale aj svojim spolužiakom, aký názor majú na projekt ale na rovesnícku mediáciu.

Ďalšie školy zapojené do projektu

Feedback od Koordinátorky na škole k projektu

Našim prianím pri vstupe na pôdu školy nie je mať na školeniach dokonalých žiakov, dokonalých pedagogógov, dokonalú školu. Našim prianím je stretnúť takých ľudí, ktorí

1.10.2021 ZŠ Zárevúca Ružomberok

Štvrté stretnutie s budúcimi rovesníckymi mediátormi na ZŠ Zárevúca Ružomberok. Štvrté stretnutie bolo pestré na diskusiu ale aj riešenie konkrétnych problémov. Nie že by sme

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril