21.5.2021 ZŠ Kvačany

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Kvačanoch.

Cieľom stretnutia so žiakmi bolo precvičiť si argumentovanie a protiargumentovanie,

spoluprácu: “tvoríme na skupiny po ročníkoch 5/6/7/8, tak môžeme, tak… môže ísť ku mne, vy choďte tam, nás je veľa, ty si koľkaták, no tak, však 5/5/4, tak máme dobre”,

rozhodovania: “Každý povedal zdôvodnenie, dohoda, vyjadrenie názoru, Povedali si názor, najviac ľudí hlasovali, Zhoda, vybratie toho najlepšieho obrázku, Prešli všetky obr., vysvetlenie obr., počúvanie, Dohoda, vysvetlenie, komunikácia, presvedčenie, Zhoda, komunikácia “

dôvera: ” nevidel cez ruku, nevidela papier, pozrel dopredu cestu/nepozrel dopredu cestu, ľahko – pomalšie – aj cestu dopredu, dobre – poslúchala, dobre po kúsku, musela sa postaviť z mojej strany, napraviť sa, dobre, porozumeli sme si,  spolupráca, porozumenie, počúvanie, snaha, sústredenie, dôvera, dohoda, komunikácia”

vedieť sa pozrieť pohľadom iného na veci,

spolupracovať:  “spolupráca, komunikácia, dôvera, inštrukcie, zohla sa a kontrolovala rukami

 • pozorovateľ: spolupráca, dohoda, rozprávali sa, ak to spravia, ona to organizovala
 • dobrý vedúci – vypočuje názory, povie svoj názor nakoniec”

 

konflikt ako ho vnímame v rôznych situáciách:

 • “agresívne, škodoradostné, smutné, hnev
 • hnev smútok, zúrivosť
 • hnev, vystrašenie, rozvaha
 • záporné postavy zobrali peračník
 • zabŕdanie, šikanovanie
 • krivé obvinenie, neoverenie
 • vydiskutovať si to, vrátiť peračník, nebrať vôbec cudzie veci
 • preverenie
 • odtrhnúť od seba”

 

Myšlienka: “KONFLIKT NEZAČÍNA LEN TAK, RIEŠENIE NIE JE JEDNODUCHÉ”

 

 

 

 

Ďalšie školy zapojené do projektu

21.9.2021 ZŠ Ľubela

Záverečné stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy. Tu sme si vzájomne dali priestor vrátiť sa o čom projekt je, ako im môže na škole

17.5.2021 ZŠ Liptovský Mikuláš

Druhé stretnutie na Základnej škole v Liptovskom Mikuláši prebehlo so žiakmi kvôli COVID po viac ako pol ročnej pauze. Preto sme si dali priestor aj na

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril