21.5.2021 ZŠ Kvačany

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Kvačanoch.

Cieľom stretnutia so žiakmi bolo precvičiť si argumentovanie a protiargumentovanie,

spoluprácu: “tvoríme na skupiny po ročníkoch 5/6/7/8, tak môžeme, tak… môže ísť ku mne, vy choďte tam, nás je veľa, ty si koľkaták, no tak, však 5/5/4, tak máme dobre”,

rozhodovania: “Každý povedal zdôvodnenie, dohoda, vyjadrenie názoru, Povedali si názor, najviac ľudí hlasovali, Zhoda, vybratie toho najlepšieho obrázku, Prešli všetky obr., vysvetlenie obr., počúvanie, Dohoda, vysvetlenie, komunikácia, presvedčenie, Zhoda, komunikácia “

dôvera: ” nevidel cez ruku, nevidela papier, pozrel dopredu cestu/nepozrel dopredu cestu, ľahko – pomalšie – aj cestu dopredu, dobre – poslúchala, dobre po kúsku, musela sa postaviť z mojej strany, napraviť sa, dobre, porozumeli sme si,  spolupráca, porozumenie, počúvanie, snaha, sústredenie, dôvera, dohoda, komunikácia”

vedieť sa pozrieť pohľadom iného na veci,

spolupracovať:  “spolupráca, komunikácia, dôvera, inštrukcie, zohla sa a kontrolovala rukami

 • pozorovateľ: spolupráca, dohoda, rozprávali sa, ak to spravia, ona to organizovala
 • dobrý vedúci – vypočuje názory, povie svoj názor nakoniec”

 

konflikt ako ho vnímame v rôznych situáciách:

 • “agresívne, škodoradostné, smutné, hnev
 • hnev smútok, zúrivosť
 • hnev, vystrašenie, rozvaha
 • záporné postavy zobrali peračník
 • zabŕdanie, šikanovanie
 • krivé obvinenie, neoverenie
 • vydiskutovať si to, vrátiť peračník, nebrať vôbec cudzie veci
 • preverenie
 • odtrhnúť od seba”

 

Myšlienka: “KONFLIKT NEZAČÍNA LEN TAK, RIEŠENIE NIE JE JEDNODUCHÉ”

 

 

 

 

Ďalšie školy zapojené do projektu

31.8.2020 ZŠ Kvačany

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril