30.11.2021 Odovzdanie odznakov, osvedčenie SŠ Krupina

30. novembra

sa nám podarilo odovzdať na SŠ a Gymnáziu Krupina

odznaky, ktoré si navrhli,

osvedčenia a plagát A3,

ktorého súčasťou je, že táto škola má svojich rovesníckych mediátorov s ich fotkami zo stretnutí. 🙂

Vzhľadom na opatrenie s COVID-19 sa nám nepodarilo s nimi stretnúť a odfotiť sa. 🙂

Našli sme však u nich článok na nástenke  projekte a starý plagát A3, ktorý dostali ako prvý. )

Ďalšie školy zapojené do projektu

8.9.2021 SŠ Banská Štiavnica

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ v Banskej Štiavnici. Cieľom tohoto stretnutia bol tréning emócií: ” apatický, agresivita, aktívne, bolesť, citlivosť, dychtivosť, deprimovane, energický, frustrácia,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril