Stretnutie Rovesníckych mediátorov z 5 škôl

Dňa 16.5.2022 sme zorganizovali spoločné stretnutie 5 základných škôl: ZŠ Miloša Janošku Liptovský Mikuláš, ZŠ Ľubela, ZŠ Zárevúca -Ružomberok, ZŠ Kvačany, ZŠ Ľubochňa. ZŠ Hybe sa nezúčastnila.

Stretnutie sa uskutočnilo na pôde ZŠ Miloša Janošku Liptovský Mikuláš, za čo im aj touto cestou ďakujeme.

Pôvodne sa malo zrealizovať prezenčne ešte počas prebiehajúceho projektu “Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov,” ktorý sa realizoval od 7/2022 do 12/2021, ale kvôli pandémii COVID-19 sme ho uskutočnili online. Nakoľko sme v prezenčnom realizovaní videli väčší potenciál pre samotných žiakov na odovzdanie si skúseností rovesníckych mediátorov a zrealizovaní pripravených aktivít žiakmi, tak sme sa rozhodli aj napriek už ukončenému projektu, stretnutie zrealizovať, aby sme naplnili to, čo sme aj žiakom sľúbili.

 

Veľká vďaka patrí aj koordinátorom, ktorí stoja pri svojich rovesníckych mediátoroch, na školách sú si vzájomne nápomocní pri riešení konfliktov a ich predchádzaniu ale aj ich školám a vedeniam škôl. 

Ďakujeme koordinátorom / učiteľom, ktorí sa tejto úlohy zhostili:

ZŠ Miloša Janošku Liptovský Mikuláš – Radovana Almanová

ZŠ Ľubela – Matej Mika

ZŠ Zárevúca -Ružomberok – Soňa Kenderová a Karin Laštíková

ZŠ Kvačany –  Emília Dobáková

ZŠ Ľubochňa – Marta Pincelová.

 

Cieľom stretnutia bolo,:

 • dať žiakom priestor zoznámiť sa s inými rovesníckymi mediátormi z iných škôl, ktorí boli tiež súčasťou projektu
 • vzájomné odovzdanie si skúseností v rovesníckej mediácii formou diskusie medzi žiakmi
 • aby si žiaci sami pripravili aktivity pre iné školy a zapojili tak všetkých rovesníckych mediátorov zúčastnených škôl
 • prevziať zodpovednosť za vlastné pripravenie aktivity
 • vyskúšať si pozíciu facilitátora ale aj aké to je viesť sami aktivitu s novými žiakmi
 • vrátiť sa k cieľom nie len projektu ale aj samotnej rovesníckej mediácii na školách
 • zabaviť sa, užiť si tento deň

A ako to dopadlo? 🙂

Prišlo a zúčastnilo sa cez 40 žiakov a 6 koordinátorov škôl a náš trojčlenný tím 🙂 

Veľa občerstvenia, ovocia, pitia

 • Začiatok sme zahájili privítaním a povedali sme si ako bude tento deň prebiehať a prišla nás privítať aj pani riaditeľka školy kde sa to konalo Mgr. Janka Cuprová.
 • Žiaci si vyskúšali aj  rolu facilitátora v skupinách, zhodnotili si, že nie je jednoduché vtiahnuť do aktivít nových žiakov 🙂 Táto skúsenosť im určite pomôže, keď budú v rámci prevencie realizovať aktivity s inými triedami na svojej škole a veríme, že aj empaticky okúsili aké to je keď pre nich niekto pripraví aktivitu a zapojiť ich je kúsok náročnejšie 🙂
 • Každá škola mala pripravenú inú aktivitu a nepotrebovali k tomu ani projektor
 • Ich aktivity boli nápadité a žiakov oslovovali
 • Na záver sme im popriali veľa síl a odvahy riešiť konflikty a pomáhať svojim spolužiakom a odovzdali sme darčeky koordinátorom

Kým prišli všetky školy, žiaci stihli nafúkať balóny na aktivitu, ktorú sme mali pre nich pripravenú aj my. Nakoniec sa ukázalo, že sa dali využiť rovno v dvoch aktivitách a celkovo tak bolo v akcii

 200 balónov

Spätné väzby od žiakov a škôl:

ZŠ Zárevúca – Ružomberok: 

“Stretnutie mi prinieslo nové aktivity, nových ľudí. Zároveň som rada, že si žiaci mohli vyskúšať vystupovanie pred inými žiakmi. Podľa mňa si zdokonalili svoju empatiu  spoluprácu a kreativitu. Celé stretnutie bolo príjemné aj keď zo začiatku žiaci sa menej zapájali, na konci už boli zhovorčivejší. Ďakujeme!” 
“V pondelok 16.5.2022 sa naši rovesnícki mediátori stretli v Liptovskom Mikuláši s inými rovesníckymi mediátormi. Cieľom tohto stretnutia bolo, aby sa žiaci zabavili, podelili sa so svojimi skúsenosťami, navzájom sa inšpirovali, vyskúšali si zapojenie iných žiakov do aktivít, ktoré využívajú aj na našej škole. Tešíme sa, že na našej škole máme vyškolených a veľmi šikovných rovesníckych mediátorov.”
A

 

ZŠ Kvačany:

“V pondelok sme sa my, rovesnícke mediátorky, zúčastnili mediačného stretnutia piatich škôl, ktoré absolvovali projekt Školská a rovesnícka mediácia. Zdieľali sme medzi sebou svoje poznatky, skúsenosti, inšpirácie a rady. Každá škola mala za úlohu pripraviť a uskutočniť aktivitu pre ostatných mediátorov. V aktivitách sme uplatňovali svoje zručnosti – napr. spoluprácu, komunikáciu a navrhovali riešenia  konfliktov. Tiež sme sa rozprávali o problémoch na našich školách a snažili sa  navzájom  si poradiť. Strávili sme spolu príjemné a inšpiratívne  dopoludnie. “

Karolína T., Zuzana Ch., Sofia U., Nina G., Zuzana G., Tatiana K., Nela G., Alexandra G. ”

“Na rovesníckom mediačnom stretnutí som si to veľmi užila. Zoznámila som sa so skvelými ľuďmi, ktorí mi dali nové skúsenosti. Bola tam skvelá atmosféra, aj vďaka našej organizátorke Denise. Som rada, že som stretla ľudí, ktorí sa neboja povedať svoj názor. Ďakujem za super skúsenosti a zážitky.”

                                                                                                                                                            Zuzana Gálová

“Sme veľmi rady, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu, ktorý nám poskytol skúsenosti, ktoré použijeme v každodennom živote. Každé jedno stretnutie, ktoré sme absolvovali nás posunulo o krok vpred. Týmto by sme sa chceli poďakovať Denise, Zdenke a celému organizačnému tímu. “

                                                                                      Karolína Tkáčová, Sofia Urbanová, Zuzana Chlebíková

“Na rovesníckej mediácii  som si užila stretnutie s ostatnými mediátormi, kde sme získali nové skúsenosti , kamarátov aj rôzne nové inšpirácie. Som rada, že vďaka tomuto projektu som sa lepšie naučila riešiť rôzne problémy a viem vnímať názor ostatných na daný problém. Chcela by som sa preto poďakovať za príležitosti, ktoré nám ponúkol  projekt a zároveň aj Denise a Zdenke za každú hodinu a aktivitu.”

                                                                                                                                                           Nina Galicová

https://zskvacany.edupage.org/a/projekt-skolska-a-rovesnicka-mediacia-ako-nastroj-prevencie-sikanovania-a-dalsich-socialnopatologickych-javov

 

ZŠ Liptovský Mikuláš:

“Dňa 16. 5. sme sa nemohli dočkať prezenčného stretnutia rovesníckych mediátorov na našej škole Miloša Janošku.

Našu školu navštívili tieto školy : ZŠ Ľubeľa, ZŠ Lubochňa, ZŠ Kvačany, ZŠ Zárevúca Ružomberok.

Každá škola si pripravila zaujímavé aktivity zamerané na spoluprácu, vzájomnú komunikáciu, dôveru, dobrú pamäť, počúvanie sa, teoretické znalosti atď.

Najviac sa nám páčila aktivita s prekážkovou dráhou, ktorá bola zameraná na dôveru, rozmýšľanie, spoluprácu a orientáciu v priestore.

Taktiež sa nám páčila aktivita s názvom Zoom, ktorá bola zameraná na pamäť, komunikáciu a vzájomné počúvanie.

Odniesli sme si nové poznatky aj nápady , ktoré by sme mohli predviesť aj novým mediátorom, ktorý sa k nám budú chcieť neskôr pridať.”

 

Veríme, že aj táto skúsenosť ich obohatila a povedú si Školskú a rovesnícku mediáciu na školách tak, aby im bola dobrým pomocníkom v prevencii sociálnopalogických javoch. 

Ďalšie školy zapojené do projektu

24.9.2021 SŠ v Žiari nad Hronom

Prvé stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy sme mali vzhľadom na situáciu s COVID online v novembri 2020 a naživo sa nám podarilo stretnúť

15.6.2021 SŠ Brezno

Prvé stretnutie rovesníckych mediátorov na SŠ v Brezne. So žiakmi SŠ v Brezne sme sa stretli prvý krát. Cieľom prvého stretnutia bolo vzájomne sa zoznámiť

19.10.2021 Stretnutie s pedagógmi

Záverečné stretnutie s pedagógmi SŠ v Banskej Bystrici bolo na zrekapitulovanie projektu, do ktorého sa ich škola zapojila. Diskutovali sme o tom ako im projekt

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril