Video rekapitulácia so školami v projekte

Projekt na 12 školách. Bolo nám s nimi úžasne. Veríme, že udržateľnosť projektu majú do budúcna zabezpečenú, nakoľko majú aj skvelých koordinátorov na škole a žiaci chcú pre seba ale aj druhých niečo urobiť, vzájomne si problémoch pomáhať. 🙂 Pri každej škole môžete vidieť logo, ktoré si žiaci spoločne vytvorili a my sme im dali z toho urobiť odznaky. Aj takúto stratégiu zvolili, aby sa dali do pozornosti na škole ostatným žiakom ako rovesnícki mediátori, inak si vytvorili nástenky, príspevky v rozhlase, príspevky na web stránkach a pod. Už sme spomínali, že sú úžasní? 🙂 Keď žiakom načúvame a dáme im priestor, tak dokážu konflikty a problémy na škole medzi sebou riešiť aj sami. 🙂


Warning: Undefined array key 0 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Warning: Undefined array key 1 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Ďalšie školy zapojené do projektu

Pár slov od koordinátora na škole

Koordinátor je pedagogický/odborný zamestnanec na škole, ktorý bol s nami na stretnutiach so žiakmi, aby videl nie len ako môžu stretnutia vyzerať, ale aj ako

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril