Video rekapitulácia so školami v projekte

Projekt na 12 školách. Bolo nám s nimi úžasne. Veríme, že udržateľnosť projektu majú do budúcna zabezpečenú, nakoľko majú aj skvelých koordinátorov na škole a žiaci chcú pre seba ale aj druhých niečo urobiť, vzájomne si problémoch pomáhať. 🙂 Pri každej škole môžete vidieť logo, ktoré si žiaci spoločne vytvorili a my sme im dali z toho urobiť odznaky. Aj takúto stratégiu zvolili, aby sa dali do pozornosti na škole ostatným žiakom ako rovesnícki mediátori, inak si vytvorili nástenky, príspevky v rozhlase, príspevky na web stránkach a pod. Už sme spomínali, že sú úžasní? 🙂 Keď žiakom načúvame a dáme im priestor, tak dokážu konflikty a problémy na škole medzi sebou riešiť aj sami. 🙂

Ďalšie školy zapojené do projektu

31.8.2020 ZŠ Kvačany

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

Feedback od Koordinátorky na škole k projektu

Našim prianím pri vstupe na pôdu školy nie je mať na školeniach dokonalých žiakov, dokonalých pedagogógov, dokonalú školu. Našim prianím je stretnúť takých ľudí, ktorí

14.6.2021 SŠ Brezno

Prvé stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy v Brezne. Vedeniu školy ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom záleží na školskom prostredí a o zapojení

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril