Video rekapitulácia so školami v projekte

Projekt na 12 školách. Bolo nám s nimi úžasne. Veríme, že udržateľnosť projektu majú do budúcna zabezpečenú, nakoľko majú aj skvelých koordinátorov na škole a žiaci chcú pre seba ale aj druhých niečo urobiť, vzájomne si problémoch pomáhať. 🙂 Pri každej škole môžete vidieť logo, ktoré si žiaci spoločne vytvorili a my sme im dali z toho urobiť odznaky. Aj takúto stratégiu zvolili, aby sa dali do pozornosti na škole ostatným žiakom ako rovesnícki mediátori, inak si vytvorili nástenky, príspevky v rozhlase, príspevky na web stránkach a pod. Už sme spomínali, že sú úžasní? 🙂 Keď žiakom načúvame a dáme im priestor, tak dokážu konflikty a problémy na škole medzi sebou riešiť aj sami. 🙂

Ďalšie školy zapojené do projektu

28.6.2021 Gymnázium Banská Štiavnica

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na Gymnáziu v Banskej Štiavnici z rôznych tried. Cieľom prvé stretnutia budúcich rovesníckych mediátorov bolo určiť si pravidlá v tíme

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril