Video rekapitulácia so školami v projekte

Projekt na 12 školách. Bolo nám s nimi úžasne. Veríme, že udržateľnosť projektu majú do budúcna zabezpečenú, nakoľko majú aj skvelých koordinátorov na škole a žiaci chcú pre seba ale aj druhých niečo urobiť, vzájomne si problémoch pomáhať. 🙂 Pri každej škole môžete vidieť logo, ktoré si žiaci spoločne vytvorili a my sme im dali z toho urobiť odznaky. Aj takúto stratégiu zvolili, aby sa dali do pozornosti na škole ostatným žiakom ako rovesnícki mediátori, inak si vytvorili nástenky, príspevky v rozhlase, príspevky na web stránkach a pod. Už sme spomínali, že sú úžasní? 🙂 Keď žiakom načúvame a dáme im priestor, tak dokážu konflikty a problémy na škole medzi sebou riešiť aj sami. 🙂

Ďalšie školy zapojené do projektu

4.10.2021 ZŠ Ľubochňa

Záverečné stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy. Určite prebehlo v menšom počte ako na začiatku vďaka COVID-19 . Napriek tomu sme mali možnosť spoločne

Feedback od koordinátorky na škole

Pre rovesníckych mediátorov na škole je dôležitá podpora, aby sa aj oni mali na koho obrátiť keď sa budú potrebovať s niekým poradiť. Práve preto

25.10.2021 ZŠ Hybe

Piate stretnutie rovesníckych mediátorov bolo naše posledné samostatné s týmito žiakmi a využili sme ho naplno. 🙂 Cieľom stretnutia bolo nie len záverečné vyplnenie dotazníka,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril