10.10.2021 Ako o sebe dáva vedieť spolužiakom Ľubeľa

Rovesnícki mediátori na škole využívajú rôzne prostriedky na to, aby dali o sebe vedieť svojim spolužiakom na škole.

 

Na ZŠ v Ľubely síce nemajú rozhlas,  zato ale už riešili prvé konflity vďaka čomu sa o nich dozvedeli žiaci školy a spravili si nástenku, ktorú priebežne dopĺňaju podľa toho, čo by zaujalo aj ich rovesníkov. Žiaci na nástenkách pracujú samostatne a v prípade, že potrebujú pomoc, sú im nápomocní koordinátori. 🙂

 

Navrhli si vlastný odznak, ktorého využitie vidia rôzne, dávajú si príspevky na web. 🙂

https://skolalubela.edupage.org/news/

 

Počet žiakov na škole je 226.     https://skolalubela.edupage.org/a/profil-skoly

Držíme im palce. Sú veľmi šikovní a veríme, že spolužiakom a škole budú nápomocní.

Ďalšie školy zapojené do projektu

25.5.2021 SŠ Banská Bystrica

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ prebehlo v zmiešanej skupine žiakov z rôznych tried. Cieľom stretnutia bolo zoznámiť sa, nakoľko v tejto zostave sa

24.5.2021 SŠ v Žiari nad Hronom

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ v Žiari nad Hronom z rôznych tried. Cieľom prvého stretnutia so žiakmi bolo zoznámenie sa, predstavenie si projektu,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril