28.6.2021 Gymnázium Banská Štiavnica

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na Gymnáziu v Banskej Štiavnici z rôznych tried.

Cieľom prvé stretnutia budúcich rovesníckych mediátorov bolo určiť si pravidlá v tíme

“možnosť povedať, spýtať sa, rešpekt, úcta, trpezlivosť, priestor, empatia, spolupráca”,

rozobrali sme si v čom nám pravidlá pomáhaju a v čom nás limitujú  “aby bolo jasno, fungovanie, hranice, chápanie sa, chaos, anarchia, dodrž. systém, harmónia, stabilita”

vzájomné spoznávanie sa, diskutovať o tom čo vidíme, cítime, vnímame, pozorujeme. Ako vidíme konflikty, kde sa s nimi stretávame v živote ale aj na škole. Dali sme dôraz na aktívne počúvanie, vo vyjadrovaní vlastných pocitov, diskutovali sme o verbálnej a neverbálnej komunikácii. Cieľom stretnutia bolo ale aj precvičiť si argumentovanie a spoluprácu.

Vyjadrili ale aj vlastné očakávania:

Od seba

  • “zlepšenie komunikácie, lepšie vycítenie situácie a prípadné zachovanie, lepšie pochopiť uhol pohľadu druhých, nebáť sa pristupovať k spolužiakom a ich problémom, viac počúvať okolie a vedieť pomôcť, porozumieť tomu ako lepšie pochopiť druhých ľudí (v triede), vnímanie, počúvanie, spoznať nových ľudí, byť komunikatívnejšia, viac sa vyznať v ľuďoch, pomáhať druhým, chcela by som pomáhať spolužiakom cítiť sa v triede lepšie, dúfam že sa naučím lepšie počúvať ostatných, naučiť sa ako pomáhať spolužiakom bez toho aby museli byť nejako potrestaní, budem sa lepšie vedieť vcítiť do ich situácie naučím sa lepšie vnímať čo sa deje v mojom okolí, byť schopná väčšiemu porozumeniu voči spolužiakom, nové vedomosti a seba rozvoj, vcítiť sa do kože druhých, všímať si detaily, očakávam že sa mi zlepší porozumenie ostatných čo mi pomôže pri riešení rôznych situácii v triede a doma alebo všeobecne v živote, , zlepšenie schopnosti komunikovať, ochota, schopnosť pomôcť v potrebných situáciách, aktívne počúvanie”

Vo vzťahu so spolužiakmi:

  • “taktiež zlepšenie vzťahov, lepšia komunikácia, budem pre nich oporou, jednoduchšiu komunikáciu, sebareflexia, neskupinkovať ale zostať ako kolektív, mať ochotu spolupracovať, viac spoločnej komunikácie, zdôverovanie, viac sa pochopiť, naviazať lepšie vzťahy, naučiť sa lepšie komunikovať, lepšie sa spoznať, úprimne si myslím, že ich to neovplyvní ale veľmi dúfam že sa budú cítiť konfortnejšie v mojom okolí, nehľadieť na triedu ako na nepriateľov, nerozdeľovať sa na skupiny ale pracovať ako kolektív, spoluprácu, pochopenie, kolektív, naučiť sa zaujímať, možno očakávam, že ak sa naskytne nejaký konflikt budem ho vedieť riešiť tak aby sa mohli spolužiaci prísť napr. poradiť, pochopenie osobnosti, ľudí v okolí, bližšie vzťahy, otvorená komunikácia, konfrontácia”

Vo vzťahu s pedagógmi:

  • “robenie kompromisov, tolerancia, férovosť, aby sa vedeli vcítiť do našej žiackej kože, uvoľnenejší prístup zo strany učiteľov, privítanie nových možností ako posilniť a utužiť kolektív, niekedy nie zbytočne tlačiť na žiaka a byť viac zhovievavý, dať priestor na realizáciu, zodpovednosť, vzájomný rešpekt, menej konfliktov, lepšia spolupráca, dúfam že mi budú dôverovať že konflikt +do určitého bodu, viac sa zaujímať o zdravie životnú pohodu žiakov, pomoc, postrčenie, priestor, , priznať si chybu, by mi mohli veriť v tejto zručnosti že aspoň s menšími problémami by som si vedela poradiť, chápanie pocitov ostatných, snaha zapojiť sa, otvorená komunikácia, empatia, vzájomný rešpekt”

 

Ďalšie školy zapojené do projektu

8.9.2021 SŠ Banská Štiavnica

Druhé stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy v Banskej Štiavnici. Prvé stretnutie sme mali online v novembri minulého roka a keďže nám ubehol od

8.11.2021 ZŠ Kvačany

Posledné stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami škôl na ZŠ Kvačany, sme museli realizovať online. Aj na tejto škole sme sa cítili veľmi dobre, vždy

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril