29.9.2021 Gymnázium Detva

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na gymnáziu v Detve.

Čo by ste s tým mohli robiť? Aké roly môžete mať?

“Musí to niekto posúvať, posudzovateľ, každý prejde jedným číslom, pozorovateľ, Mal by to riadiť,  kontrolór, posúvač- on s tým hýbe”

Čo by mohlo byť cieľom“najbližšie číslo k 14, spolupráca, aby sa každý zapojil”

“- dobre, vidíš?, poďme,  tam je 5, skús, fajn, mal by si kontrolovať

– cieľ: navigácia, spolupráca”

 

Opäť sme si pomohli aj krátkou ukážkou z videa a následne o nej diskutovali:
” Prekvapenie učiteľky, bola zmätená, nervózna, v strese, Žiačky zanietené, arogantné,  Chceli sa ukázať, bola z nich prekvapená( zo študentiek aj z kolegýň), nezaujala, ich názor, mala určené miesto( nemohla si povedať, že chce byť niekde inde)”

Tvoríme si otázky:

“Prečo mali potrebu sa tak správať? Chceli si niečo dokázať? Odkiaľ mali informácie? Možno sa vopred dohodli, S princípu, Prečo si to nechala( skákať po hlave)? Prečo ich nechala byť arogantnými? Prečo sa nič nepýtala?”

  •  “Cieľ:  komunikácia, analýza”

Je niečo iné oproti tomu čo bolo a našli by sme aj rovnaké?

“Bolo pomalšie, Nechala si od žiakov, Mali by vedieť kde sú hranice, študenti boli aktívnejší, teraz je ešte viac prekračovanie hraníc, telefón ale nie mobil( technológie), pýtali sa inak,  obliekanie” “obliekanie, prekračovanie hraníc, nepripúšťajú si,…, rozdiely v tom kto má peniaze”

Aké to je keď sa na situáciu pozrieme z rôznych uhlov?

” otvori dvere a počuje…, či tam niekto je, Či je tam problém, stenu,…”

“svoje dieťa, Ako sa správa medzi kamarátmi, či je tam rád, Ako sa správa, prístup učiteľa,…, zima,…, správanie detí, smrad

“či niekoho pozná, pozdraví učiteľku,  po čo prišiel, aká je tam atmosféra”

 “zmysly- zrak, sluch, čuch”

 

Kedy klamať a kedy nie? Zvážili si to pri rôznych situáciách:

“veľké klamstvo nie, ale ak by som mala niekomu ublížiť…, človek  sa potom stráca  komu čo povedal, …vysvetliť učiteľovi, že ostatní sa to nemali ako naučiť, alebo to bolo učivo ktoré nepochopili”

Naša výzva pre nich: Prehovorte učiteľa že nech nedá písomku

čo povedať: “že nám záleží, aby sme to pochopili a aby sme nedostali päť”

čo nepovedať: “je to vaša vizitka že to nikto nevie”

 “už sme to zažili- potom sa rozhodol nehodnotiť”

 “pomáha aj to keď jednotkári povedia že nevedia…”

“musím spoznať Akú má náladu, nevravel, keď ju smutná, povedať S citom,  neviem či by to učiteľ povedal S citom, neviem či by to učiteľ povedal citlivo, Ale každopádne by som jej to povedala”

 

Diskusie sú obohacujúce, dávajú nám priestor, nový náhľad na situáciu, vieme si situácie vysvetliť, dopĺňať sa, klásť si otázky: ….

” počkať…, ale aj tak by som…, záleží s kým ide, púšťať od 15, 14, záleží od toho aké je to dieťa, či je dosť zodpovedné, ešte aby som si bola istá že má kamarátov ktorý sa o neho postarajú, Samo akože bez kamarátov alebo…?, keď máš dôveru, keď ide prvýkrát musí prísť načas domov, tak v 15, to je ťažko”

iná situácia….

 “niektoré od 18, Ale sú aj také, že sa môže skôr, Záleží koľko chodia, od 16, aj tak išlo barman- čašník, na čierno?, čo by sme sa mohli spýtať? No som aj dochádzala”

a ďalšia…

“nemôžeš poslať šesťročné decko, ktoré nevie čo je šesť eur, Ale sú i 9 ročné čo nevedia a nemajú šajnu, Ja si myslím že áno, asi musí mať…, keď pošleš po chlieb a mlieko tak si nekúpi Horalku, Keď vie narábať s mincami,… to nevie ani dospelý, môžeš poslať decko Čo nevie že dve Cent, deväť… a potom sú čo…, …, zodpovednosť(Keď už má hodnotu peňazí)”

” záleží od okolnosti,  od osoby”

 

Názorná ukážka z videá nám pomohla pri ďalšej aktivite, tak sme si porovnali jednu osobu v dvoch situáciách:

“opäť ju prekvapili- aj ona ich, je niečo viac, otvorila diskusiu, povzbudila prejavenie názoru, už  Neboli znechutené, prejavila svoj názor, bolo to niečo nové, Každý v tom vidí iné,  nevedeli ako zareagovať, riešili, diskutovali, mali problém, prijať iný názor, forma slobody, prekvapila učiteľka- mala to v pláne, učiteľka prebudila diskusiu, prejavenie názoru, lepšia organizácia, žiadna tréma, študentky neboli zjednotené, učiteľka nešla podľa osnov, nebolo podľa kníh- páčilo sa im to, riešila problémy mimo osnov, bez osnov sa ťažko vyjadruje, úča bola sebavedomá, Človek vie prijať aj iný názor ako svoj,”

“Niekto sa bojí vyjadriť názor, strach z  nepochopenia “

“je rozdiel nemať čo povedať alebo nechcieť niečo povedať- možno sa niekto bojí povedať svoj názor, že ho vysmejú”

 

Kladieme si otázky?

“Prečo sa tak správali? Odkiaľ mali informácie? Prečo ich necháva byť arogantná? Prečo si pani domu viedla? Prečo sa jej nič nepýtala? K čomu im pomôže byť drzý? Prečo si dokazujú že sú viac?”

 

Konflitky, konflikty, konflikty 🙂 Netreba sa ich báť:

nepochopenie,nep. komunikácia, rozdielne  názory, čistý monológ, netolerancia, jednohlasné vyhlásenie, Ego človeka, empatia, zábava”

 “prostredie, tolerancia, zapojenie 3 osoby, rozoberať konflikt s niekým iným, agresívna diskusia”

” podráždenie, neutrálne, priklonení na jednu stranu, Upokojenie situácie”

Ako môže skončiť konflikt- dohoda,, nepochopenie, kontrola, rozhovor, bitka,  vynadajú si,  udobrenie “

 

Spôsoby rozhodovania nám pomáhajú v bežnom živote ale aj na škole:
“spontánne, sú v, najstarší, to tak vyšlo, kompromis- môžem vypočuť”

 

Aktivita, ktorá otvorila more možností: 

“ja mám…, ja mám ešte, aj ja, kto mal?, kto mal ďalej, ja mám…, polož na zem, ja myslím že keď sa dostaneme cez lietadlo…., Aké čo tam ešte chceš viacej?, viem Že mám…, je tam aj nejaké zviera, ja to mám také maličké, ale ty máš…, je ešte niekto kto má…, Ja mám všetko z blízka, daj, on má ešte z blízka, ja a ešte kto?, v novinách je dievčina čo sa hrá na stole s…, Dali sme to

Čo máš na obrázku, povedz, koľko je ostrovov, čo tam je?, ako vyzerá to mesto?, koľko je kopcov?, aký má komín?, Ja mám červeno…,… červené, ako by sa z vesmíru približovalo,

– strašne divne to nadväzuje, môžem sa ťa opýtať?, a pritom polostrove si videl.., vidím kúsok…, na tých… kúsok červeného, ty si mal loďku, ty si mal zem aj ty si mala zem, priblížené, počkaj ešte… ako to vyzerá?

-Ako sa dostaneme z vesmíru na…, kto mal lietadlo?, ja mám  asi Najďalej, Kto videl celý ostrov?, ja mám pocit, ja si myslím keď sa dostaneme na to lietadlo dostanem sa k tej lodi, niečo čo bude čo sa Približuje k ďalšej veci, … niekto ešte? dá lietadlo, vidím že aj…?  No tak daj, ja mám všetko zblízka, to sme zle asi, dobre sme, poď, Mal si loď ešte z diaľky? Ako blízko? Kto má viac ako 1 dom?, teraz ste tam čo dali? Počkajte Kto dáva teraz? idem a ty a teraz on”

“Pomáhala- predstavivosť, podrobný opis, keď jej spadol obrázok, doplňujúce otázky, pýtať sa,  opis obrázku, predstaviť si to, doplňujúce otázky, toto ste mohli dať naopak, hm máš pravdu”

🙂

Ďalšie školy zapojené do projektu

28.10.2021 Online stretnutie s pedagógmi

Vzhľadom na zhoršenú situáciu s COVID-19 sa nám posledné stretnutie s pedagógmi v Brezne podarilo zrealizovať online. Zrekapitulovali sme si projekt. Nemohli sme síce toho

4.10.2021 ZŠ Ľubochňa

Záverečné stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy. Určite prebehlo v menšom počte ako na začiatku vďaka COVID-19 . Napriek tomu sme mali možnosť spoločne

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril