28.5.2021 ZŠ Liptovský Mikuláš

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Liptovskom Mikuláši.

Cieľom tretieho stretnutia bolo precvičiť si zručnosti a schopnosti v oblastiach:

argumentovania:

  • “obaja urobili chyby a mohli sa ospravedlniť, aj my si vravíme prezývkami, môžu byť spolu kamaráti len sa musia spoznať, sám možno robí zle, chce mu to vrátiť, je nový, začleniť, pozornosť, panovačne povedal, chce kolektív, každý sa máme prispôsobiť, uraziť „iba daktorí“, akoby odsudzoval daktorých, je pravda že mohol povedať …, mohol povedať inak, znelo to arogantne, znelo to inak že už ho videlň, ten zlý čo …, my meriame aký je – dostal len prvú šancu, urobil si obraz už a odsúdil ho, v minulosti urobil niečo, to neznelo najlepšie, obraňoval sa, mohol krotiť svoje ego a nie vykríknuť čo ho napadne, snažil sa obhájiť celú triedu”

– “stále vymýšľalo, – zo začiatku sme vedeli ako začať, – sme uvažovali čo sa mohlo stať, – bolo to ťažké, – či človek pochopí aký je, – väčšinou je jedno ale všetci si robia názor, – len argumenty, – väčšinou neprivedie učiteľka, – mohol sa cítiť nepríjemne keď toľko očí, – nevytvorila si hneď ego také”

vyskúšali sme si rôzne možnosti rozhodovania, ktoré môžu v rôznych situáciaách na škole pomôcť medzi spolužiakmi ,

“aby sme to nerobili strašne dlho, ako si to chcel? ako to chcete rozdeliť? keď sa postavíte sem, postavte sa…, teraz by sme mohli isť tam, no tak to mi teraz nevychádza, vy dve sem”

Dôvere: ” musí veriť, dôverovať, isť správne, precvičiť strany, sranda, zaujímavé, nevedomosť, stresujúce,  počúvali, choď rovno/ drž líniu, zodpovednosť, som sa pomýlil, museli sa počúvať, domyslieť si. Cieľ – spolupráca, dôvera, počúvanie, sústredenosť, pozornosť, dorozumievanie, vysvetlenie, spoznanie”

Rôzne uhly pohľadu,

Vnímanie konflitu v rôznych situáciach:

  • “hnev, drzosť. strach, obava, radosť
  • hnev, arogantnosť, drzosť, radosť, nervozita, urazenie
  • hnev, strach, radosť, zvedavosť
  • nepozornosť, nemotornosť
  • výmena názorov, neschopnosť dohodnúť sa, nezáujem riešiť, neprajnosť
  • neprajnosť, nešikovnosť
  • väčšie rozstupy, ospravedlnenie, dávať pozor, vnímavosť okolia
  • hlasovanie, žrebovanie, kompromis
  • pozornosť, priznanie, ospravedlnenie, kompromis, dohoda”

 

Ďalšie školy zapojené do projektu

6.9.2021 SŠ Brezno

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ v Brezne. Stretli sme sa po dvoch mesiacoch prázdnin, tak sme si dali priestor na diskusiu, čo sme

26.10.2021 Gymnázium Banská Štiavnica

Piate stretnutie rovesníckych mediátorov v Banskej Štiavnici. Každé stretnutie malo svoj cieľ a stým spojené aktivity zamerané  napr. na komunikáciu, pozorovanie, spoluprácu, vnímanie situácie, aktívne

SOŠ Brezno

Plánované stretnutia v SOŠ Brezno s pedagogickými a odbornými zamestnancami sa v roku 2020 nepodarilo uskutočniť z dôvodu nepriaznivej pandémickej situácie. Realizovať ho budeme v

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril