30.10.2021 Rovesnícki mediátori z Banskej Bystrice dali o sebe vedieť

Rovesnícki mediátori nie len pomáhajú ale aj dávajú o sebe vedieť. Žiaci na SŠ v Banskej Bystrici o sebe dali vedieť rôznymi spôsobmi:

  • nástenkou, predstavením sa v 8 triedach, písaním príspevkov na web stránke školy, odznakom, ktorý si navrhli, riešením problému, vytvorením mailu a súkromnej mesengeer skupiny, plánujú príspevky v rozhlase keď skončí dištančné vzdelávanie.

8 článkov  na web stránke:

https://spojenaskolabb.edupage.org/news/#

 

Počet žiakov na škole  v roku 2020/2021 770.

https://cloud7d.edupage.org/cloud?z%3AVxH3sY7oSnrmagiNLUbOjPE0mCeKXMXdtyZQECyoAry46pCMgXPHa2yF3q%2FRlu4I

Ďalšie školy zapojené do projektu

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril