30.10.2021 Rovesnícki mediátori z Banskej Bystrice dali o sebe vedieť

Rovesnícki mediátori nie len pomáhajú ale aj dávajú o sebe vedieť. Žiaci na SŠ v Banskej Bystrici o sebe dali vedieť rôznymi spôsobmi:

  • nástenkou, predstavením sa v 8 triedach, písaním príspevkov na web stránke školy, odznakom, ktorý si navrhli, riešením problému, vytvorením mailu a súkromnej mesengeer skupiny, plánujú príspevky v rozhlase keď skončí dištančné vzdelávanie.

8 článkov  na web stránke:

https://spojenaskolabb.edupage.org/news/#

 

Počet žiakov na škole  v roku 2020/2021 770.

https://cloud7d.edupage.org/cloud?z%3AVxH3sY7oSnrmagiNLUbOjPE0mCeKXMXdtyZQECyoAry46pCMgXPHa2yF3q%2FRlu4I

Ďalšie školy zapojené do projektu

Feedback od koordinátorky na škole

Pre rovesníckych mediátorov na škole je dôležitá podpora, aby sa aj oni mali na koho obrátiť keď sa budú potrebovať s niekým poradiť. Práve preto

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril