23.9.2021 SŠ Brezno

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ v Brezne.

Vrátili sme sa k tomu ako vyzerali naše predchádzajúce dve stretnutia a v jednotlivých aktivitácha a diskusii sme si trénovali rôzne zručnosti.

 

Rôzne uhly pohľadu od iných osôb? V čom nám to môže pomôcť?

“žiakov, bordel alebo poriadok, kto má rúško, či, dieťa, hluk, tabula,

pohľady, skupinky…, skrine, žiarovky, radiátor, otvorené okná,

 cieľ: ako to berie on, aby  sme boli pozorní,  vcítiť sa do situácie”

 

Vnímanie rozmanitosti situácií z ukážky videa:

Čo ste vnímali v ukážke? “ stres z toho že všetko vedia”

Ako sa cítila? “Nie moc dobre, zahanbená,  vystresovaná”

Ako sa cítili žiaci?” múdro ,lepšie ako ona”

Situácia? “nebavilo by ma to tam, nemali rešpekt, boli drzé”

Rozdiel s dnešnou dobou? “Keď je nová, chceli si niečo dokázať,  keď vám chce pomôcť učiteľ-, starší, Nechápe to, iná doba, iný pohľad, rovnaké správanie žiakov učiteľov

– vypočuť si iný názor-  nie je jednoduché keď Tára somariny, “

 

Rovesníckemu mediátorovi pomáha aktívne počúvanie, opis, pomenovanie, …. Tak sme si to trošku precvičili:

” pomocné otázky- čo to môže byť, je to príbeh, v čom je rozdiel?

– je to ťažké,  Počkaj to sa Približuje, Prišiel som na to, Nie tam daj to pred to, aj podľa mňa, kto máte…?, ty si  mala…, ty máš…, ťažké to je, No čo už Ešte tam, nie tu je, tak si ber toto, Ale keď to necháme takto…, No ale…, to mal byť…, keď bude… tak mi povedzte, ja viem, oni čakajú,  ale  prvý by sme mohli otočiť,  Toto patrí sem, na, tak by to malo byť,  Nepodarilo sa- nevieme opisovať”

“Najďalej Približuje sa,  čo majú oni  vzadu, kto má domorodcov ešte?, nevravela si niečo s obálkou?, už nikto nemá nič s tou obálkou?, Podľa mňa ešte pred tým, má niekto tú loď z diaľky?, No takto  sme skončili, Máte niekto loď? ale zdiaľky?, to už sme tam? Však ľudia ešte Hovorte Čo máte, nemáte niekto mesto? konečne moja šanca”

V čom nám toto pomôže? “vedieť posúdiť situáciu, doplňujúce otázky”

Čo si odnášate? viac sa počúvať, viac komunikovať, spolupracovať”

 

Diskusia v kruhu, to nám veru ide:

“12,15,  12, kedy chce pôjde,  podľa mňa nejde o vek, mama povie si Pod mojou strechou, Si normálna z domu, tak ja neviem povedzte číslo, tak čo môžeme?,

-Každý sa s dákým rozpráva, dialóg, prekrikovali sme sa,  niektorí Ticho a pozorovali, každý rozpráva svoje, počúvať keď jeden rozpráva- to nie je možné, nech rozpráva hlasno, ale nie všetci nahlas, neskákať si do reči”

“- najstarší, Chcem niečo povedať, vyvolaný

– Ja viem povedzte už to číslo”

 

Podpora, rozhodovanie a spolupráca v menších skupinách:

“aby nebola celý čas ticho, pisár, podvolil sa, vybrali si, Najťažsie – dohoda lebo sa nevieme dohodnúť, Najspravodlivejšie- dohoda,  hlasovanie- väčšina vyhráva, žrebovanie”

Porovnanie si rovnakých osôb ale deň 2)

čo ste vnímali?

“- teraz ju rešpektovali, už bola múdrejšia ako oni, oklamala ich, dohadovali sa tam, mali na to iný názor, niekomu sa páčilo niekomu nie, teraz sa nevyvyšovali, nemali toľko znalostí,  prišla s niečím novým

 cieľ: zamyslenie, nový uhol pohľadu, pozorovanie, počúvanie, diskutovali o tom, vcítenie sa, vnímanie pocitov”

 

Konflikt ako sme sa naň ešte nepozerali, scénkou ale aj diskusiou:

“dvaja kamaráti, tretí ktorý ich oddeľoval, štvrtý čo ho držal, obvinený,  svedkovia, učiteľka”

“obvinenie z krádeže,  krádež mobilu”

“agresivita, strach,  hnev”

“zabudol komu dal tabak, ukradnutý telefón”

“opýtať sa, ospravedlnenie,  prezvoniť, ukľudní situáciu, zapojiť sa a hľadať telefón, kde bol naposledy videný telefón, vypočujem si obe strany”

Cieľ: aby sme vedeli ako chápať konflikt

 

 

Ďalšie školy zapojené do projektu

28.6.2021 Gymnázium Banská Štiavnica

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na Gymnáziu v Banskej Štiavnici z rôznych tried. Cieľom prvé stretnutia budúcich rovesníckych mediátorov bolo určiť si pravidlá v tíme

19.10.2021 SŠ Banská Bystrica

Piate stretnutie s rovesníckymi mediátormi v Banskej Bystrici. Piate stretnutie so žiakmi SŠ bolo kratšie ako ostatné, aj napriek tomu sme čas s nimi strávili

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril