Feedback od Koordinátorky na škole k projektu

Našim prianím pri vstupe na pôdu školy nie je mať na školeniach dokonalých žiakov, dokonalých pedagogógov, dokonalú školu. Našim prianím je stretnúť takých ľudí, ktorí budú obohacujúci aj pre nás, majú chuť naučiť sa také veci, ktoré im v práci pomôžu, vidia zmysel vo svojej práci, budúcnosti.

Už sme spomínali, že koordinátor, je dôležitou súčasťou tímu pri vzdelávaní budúcich rovesníckych mediátorov. Je to pedagogický, odborný zamestnanec školy, ktorý je na každom našom stretnutí so žiakmi a po našom odchode a ukončení vzdelávania, so žiakmi pokračuje, majú spoločné stretnutia, riešia čo riešiť potrebujú a pomáhajú.

Pani Nina Matušovová je jednou z koordinátoriek a my sme za ňu naozaj veľmi vďační, nakoľko je to človek so srdcom na pravom mieste a svojim študentom naozaj nápomocná.

Tu tá energia a chémia v tíme funguje ukážkovo. 🙂 

Rovesnícka mediácia sa mi páči, nakoľko ak sa na škole uchytí a bude naďalej realizovať, bude to prínosom pre nás všetkých: žiakov, aj pedagógov. Dôležité je, aby deti neboli odradené prípadnými neúspechmi, nepochopením so strany niektorých žiakov a prípadne aj pedagógov. Pozitívne vnímam rozvoj samotných účastníkov, ktorí nielen spoznali iných spolužiakov, z iných tried a odborov, ale aj samých seba. Videli a naučili sa inak pristupovať k problémom, nedorozumeniam a konfliktom, ktoré na škole môžu vzniknúť a vznikajú. Ak by sa skupina naozaj medzi žiakmi uchytila, predchádzali by sme možnému vyústeniu konfliktov do šikanovania a zároveň, by si žiaci medzi sebou zvýšili prevenciu pred vznikom šikanovania a robili by to nevedomky a zároveň by posilňovali súdržnosť tried, komunikáciu, zvyšovali toleranciu v triednych kolektívoch. Nebolo by to už len v rukách pedagógov, ale všetkých žiakov. Pri vzájomných stretávkach si žiaci zdokonaľujú aj komunikačné zručnosti, naučia sa lepšie počúvať jeden druhého, pochopiť sa navzájom, vcítiť sa do situácie toho druhého. Učia sa asertívnemu správaniu, novým zručnostiam a ani si to neuvedomujú. Stávajú sa pozitívnym vzorom ostatných. Mne osobne prináša rovesnícka mediácia zmysel, nádej pracovať s mladými ľuďmi, ktorí majú chuť meniť školu pre všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať, no zároveň cítiť, dobre, bezpečne a príjemne v školskom prostredí so spolužiakmi a pedagógmi. Uvedomiť by si mal každý jeden na škole, bez rozdielu či je žiak alebo učiteľ, že tu spolu trávime veľa času a je len na nás aký bude. Preto ak môžeme, mali by sme sa snažiť to zmeniť a chvíle tu prežiť príjemne v práci, ktorá nám robí radosť a teší nás.

Veľmi pekne Vám ďakujem za strávené hodiny, za myšlienky a nápady pri povzbudzovaní a školení nás všetkých. Určite nie sme dokonalí ale verím, že sa budeme zlepšovať a posúvať ďalej. Som rada, že som Vás mohla spoznať.

Ďakujem v mene nás všetkých, aj tých, ktorí si neuvedomujú kam ich naše stretnutia posunuli.

ĎAKUJEM!!!

Mgr. Nina Matušovová

Výchovná poradkyňa SŠ – SOŠ podnikania a SOŠ automobilovej Banská Bystrica”

Ďalšie školy zapojené do projektu

25.10.2021 ZŠ Hybe

Piate stretnutie rovesníckych mediátorov bolo naše posledné samostatné s týmito žiakmi a využili sme ho naplno. 🙂 Cieľom stretnutia bolo nie len záverečné vyplnenie dotazníka,

24.8.2020 ZŠ Hybe

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril