19.10.2021 SŠ Banská Bystrica

Piate stretnutie s rovesníckymi mediátormi v Banskej Bystrici.

Piate stretnutie so žiakmi SŠ bolo kratšie ako ostatné, aj napriek tomu sme čas s nimi strávili plnohodnotne.

Cieľom stretnutia bolo nie len zosumarizovať si predchádzajúce stretnutia a čo nám priniesli, čo si z nich všetci  odnášame, s čím by potrebovali žiaci podporiť, ale aj ako sa vidia v ďalších krokoch ako rovesnícki mediátori, aké budú ich nasledujúce kroky v pomoci a priblížení sa svojim rovesníkom, spolužiakom. Zároveň sa podelili so spätnými väzbami, ako vidia po všetkých stretnutiach rovesnícku mediáciu, situáciu na škole, čo im to dalo a aké sú ich plány. Úplne na záver si vypnili dotazník.

Bohatú diskusiu sme doplnili opäť aj o aktivity, ktoré nás posilňujú a rozvíjajú naše schopnosti:

Aktivita: Nájsť vlastný cieľ ako skupina:

  • vyjadrenia rovesníckych mediátorov počas aktivity a následnej diskusii:

“dáte, Mám guľku a Dáme ju do diery že?- nedávajte to vyššie, ja nedočiahnem, iba jednou, to musí spustí, baby sú nižšie,a, vyhrali sme, hotovo, – sú 2, do diery, a, nie, si pokazil Andrej, lebo sa neviete sústrediť, lebo je to o…,Čo máme robiť, hej do  diery, – čo  je cieľ, Lopta patrí do diery, ja som si myslela že to máme iba udržať, čo videli je cieľ, to bolo primitívne, – Prečo ste sa ma pýtali? Vy ste nám tú hru dali, – nevládala som( chcela som si pomôcť), Bolo to ťažké, záleží od výšky”.

Učiteľ či lektor nemusí vždy zadávať cieľ. 🙂 Dokážu to aj sami a aj si rozoberú čo ich viedlo k tomu, ako to urobili a ako to každý z nich vnímal. 🙂

Aktivita: Ako si to skomplikovať a predsa spolu spolupracovať, komunikovať:

  • vyjadrenia rovesníckych mediátorov počas aktivity a následnej diskusii

“- Cieľ: po 14  dáme napríklad 6,  alebo 3 alebo 2, – Rola: každý prejde jedno číslo, kto prejde ktoré číslo- Ja prejdem prvý, dookola, Kto prejde dvakrát?

– OK, ale ja som prvý, Ako začiatkom hneď prejde iným?,no, neboj sa, dobre, dole, hej, Aha, pridaj, pozor, nemôžeš, dobre, kto je 5, to je jedno, nie, nie urobiť lebo…, tak počkaj, tu   máš z boku, Ty si tá jednotka?, na, že, veď to vyhoď, blbé tak, hop, kde išla?, počkaj, nieže skočí, od znova, a, tu dám, dobre, ideš, hopsni,  neprešla, nie tadialto,  Kde je 4, Poraď mi čo mám robiť, Máme 8,Super, výborne, zasa to máš ty,no  teraz hovor,  pozor, tadiaľto, výbor, Ešte sme neboli všetci,…,  neboj sa, zle, poď, teraz ideme naspäť, a, hotovo-  emócie: nahnevaný, tešil som sa,  spolupráca, komunikácia”

Je úžasné počúvať ako sa navzájom podporujú, ubezpečujú, zaujímajú sa, zapájajú sa, vyzývajú sa, pochvália sa. 🙂 

Aktivita: Spolupráca v menších skupinkách, kedy sa zapoja všetci, preverí ich vedomosti v obmedzenom čase. 🙂

-Má odpor, nevie sa vyjadrovať,… komunikácia

– Vekovo rovný, názor

– Nebuď taký náladový,  neprejavuj tak emócie,…

– aby každý  povedal svoj názor, aby sme vyhoveli väčšine

– chcem pomáhať, chcem obmedziť šikanu

– chceme  pomôcť, nové sa naučiť

– zabrániť šikane/ konfliktoch, pomoc druhým, udržať skupinu

– čo si v škole dostal, ako  si sa tam cítil, čo je v škole nové

– láska, smútok, radosť, sklamanie, strach, šťastie, bolesť

–  šikana, rasizmus, učiteľka, peniaze,… 

 

– potenie, trasenie rúk, hýbanie nohy, štikanie perom, škrabenie sa

– hlasovanie, anketa, šéf,  vylosovať, dohoda

– riešenie konfliktov, Dôvera, spoznávanie, pre prejav názor/ emociu, rozhodovanie

– výlet, voľby, stužková

-roves., škola,

– nedorozumenie, iný  názor, farba, vek, pohlavie 

 

Pri tejto aktivite sa nám potvrdilo to naše

” Ak chcete vedieť, či vás ľudia počúvajú, nechajte ich rozprávať.” 🙂

Niekedy počujeme dospelých hovoriť, ako ich mladí nepočúvajú a stále sa hrajú na mobiloch.  🙂

Pri tejto aktivite sa ukázalo ako veľmi počúvali, naučili sa, vnímali nás. Sme  na nich pyšné. 🙂

Ďalšie školy zapojené do projektu

3.5.2021 ZŠ Ľubeľa

Druhé stretnutie na tejto škole sme realizovali po viac ako pol roku kvôli situácii s COVID. Ako aj na iných školách kde sme mali dlhšiu

22.9.2020 ZŠ Kvačany

Prvé stretnutie so žiakmi prebiehalo v 4 hodinovom interaktívnom stretnutí. V tejto zostave sa stretli prvý krát, preto stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa,

15.11.2021 Spätná väzba od koordinátorky

Koordinátor na škole je pedagogický zamestnanec, ktorý bude aj po skončení projektu žiakom – rovesníckym mediátorom nápomocný a tvorí s nimi tím. Je dôležitou súčasťou

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril