28.10.2021 Online stretnutie s pedagógmi

Vzhľadom na zhoršenú situáciu s COVID-19 sa nám posledné stretnutie s pedagógmi v Brezne podarilo zrealizovať online. Zrekapitulovali sme si projekt. Nemohli sme síce toho času dať priestor žiakom v predstavení sa pedagógom (toto stretnutie sa realizovalo počas sviatku) vynahradíme si to s nimi nasledujúci rok, presne ako v Detve. Ďakujeme, že sa nám podarilo stretnúť aspoň takto a odovzdať si vzájomné skúsenosti. Obohatiť sa a diskutovať k reálnymi situáciám.

Viedli sme s pedagógmi diskusiu o tom čo bude u nich na škole nasledovať, v čom im rovesnícki mediátori môžu pomôcť a aká potrebná je ich podpora. Veríme, že stretnutia, na ktorých sme venovali pozornosť komunikácii, pozorovaniu, aktívnemu počúvaniu atď, pomôžu tak im ako aj žiakom, zvládnuť rôzne situácie. Tešíme sa ďalšie stretnutie. 🙂

Ďalšie školy zapojené do projektu

25.10.2021 ZŠ Hybe

Piate stretnutie rovesníckych mediátorov bolo naše posledné samostatné s týmito žiakmi a využili sme ho naplno. 🙂 Cieľom stretnutia bolo nie len záverečné vyplnenie dotazníka,

27.9.2021 SŠ Banská Štiavnica

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na strednej škole v Banskej Štiavnici. Tretím stretnutím sme si opäť trénovali zručnosti, ktoré nám môže pomôcť. 🙂 A opäť

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril