28.10.2021 Online stretnutie s pedagógmi

Vzhľadom na zhoršenú situáciu s COVID-19 sa nám posledné stretnutie s pedagógmi v Brezne podarilo zrealizovať online. Zrekapitulovali sme si projekt. Nemohli sme síce toho času dať priestor žiakom v predstavení sa pedagógom (toto stretnutie sa realizovalo počas sviatku) vynahradíme si to s nimi nasledujúci rok, presne ako v Detve. Ďakujeme, že sa nám podarilo stretnúť aspoň takto a odovzdať si vzájomné skúsenosti. Obohatiť sa a diskutovať k reálnymi situáciám.

Viedli sme s pedagógmi diskusiu o tom čo bude u nich na škole nasledovať, v čom im rovesnícki mediátori môžu pomôcť a aká potrebná je ich podpora. Veríme, že stretnutia, na ktorých sme venovali pozornosť komunikácii, pozorovaniu, aktívnemu počúvaniu atď, pomôžu tak im ako aj žiakom, zvládnuť rôzne situácie. Tešíme sa ďalšie stretnutie. 🙂

Ďalšie školy zapojené do projektu

16.9.2021 ZŠ Liptovský Mikuláš

Piate záverečné stretnutie sme si z dvoch hodín natiahli na skoro tri hodiny, pretože sa na ZŠ v Liptovskom Mikuláši cítime s rovesníckymi mediátormi naozaj

13.10.2021 Gymnázium Detva

Štvrté stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na Gymnáziu Detva. Zaspomínali sme si na predchádzajúce stretnutia a pracovali na novom rozvíjaní zručností a schopností. Čo si o

26.5.2021 ZŠ Hybe

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ Hybe. Cieľom druhého stretnutia bolo precvičiť zručnosti a schopnosti v oblastiach: verbálnej a neverbálnej komunikácii, emóciách:  “čo je

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril