20.10.2021 Stredná škola Žiar nad Hronom

Piate stretnutie rovesníckych mediátorov v Žiari nad Hronom.

Piate stretnutie s rovesníckymi mediátormi nám zbehlo naozaj rýchlo. Žiaci radi diskutujú, záleží im na prostredí “klíme” školy a preto s tým chcú niečo urobiť. Vyplnili si nie len dotazník ale aj vyjadrili vlastný názor o tom, ako vnímajú projekt rovesnícka mediácia  na škole, aké sú ich očakávania a ďalšie kroky, plány.

Na tomto stretnutí sme diskusiu podporili aktivitami, ukázali nám ako vidia rovesnícku mediáciu na škole ďalej.

Ak chcú rovesníkom na škole pomáhať, tak by ich spolužiaci mali vedieť, že na škole majú rovesníckych mediátorov. Ako môžu dať o sebe vedieť?

Rozobrať možnosti a nápady je vecou nie len prejavenia názoru ale aj podelenia sa o myšlienky s inými. 🙂

A čo oni na to?

“pripomienky? malé, nevýrazné, Ale dobrý nápad, chýba kontakt- Treba to väčšie,  doplniť kontakt, aj Mená tých čo chýbajú”.

Postaviť sa pred učiteľov a predstaviť sa ako rovesnícki mediátori na škole nie je jednoduché.

Chce to odvahu, ktorá im nechýbala. 🙂

Preto je super, že sa na to spoločne pripravili.  Nie sú na to predsa sami. Sú tím. 🙂

“ak to máme robiť tak to spravme všetci,  ostanem tu, Potom sú tu obrázky čo sme robili, môžeme povedať do ktorej triedy chodíme,  berieme nových,… “

Aktivita: Spolupráca počas obmedzených časových možností.

Ak nás niečo zaujíma, sme vnímaví, pozorní, učíme sa počas celej doby, aj keď to nie je bežná vyučovacia hodina bez toho, aby sme si to uvedomovali. 🙂 Jedného dňa nám dôjde, že toho vieme naozaj veľa. 🙂

Diskusia, myšlienky žiakov počas aktivity:

– vernosť, priateľstvo,  dobrý pocit z človeka

– rozdielna povaha, nemá záujem, neprispôsobivý

– empatický, komunikatívny, aktívny, prispôsobivý, nekonfliktný

– riešiť konflikty, pomáhať,  prevencia proti šikane

– Aký si mal deň v škole?  ako sa ti darilo? Ako sa cítiš ?

– Ave prosperita,nos,iln

– konflikty, spolupráca, komu komunikácia

– kontrola emócií, spoznávanie emócií

 

– rovnaký vek človeka, rovnocenný

– komunikácia, hlasovanie, žrebovanie, dohoda oboch strán

– nemôže  byť veľmi emotívny, neber si…

– nástenka,  rozhlas, sociálne siete, rozhovor s danou osobou

– priateľský človek, chápavý, empatický

 

Diskusia: Aké má človek možnosti na zvýšenie si sebavedomia?

Diskusia žiakov:

” prekonávať prekážky, vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, Mať okolo seba priateľov čo pochvália alebo povzbudia, pomôžu tréningy”

Aktivita: Ak chceme spolupracovať ako tím, mali by sme mať zodpovedaných viacero otázok, vedieť náš cieľ, akú má kto rolu, čo sa od neho očakáva a pod. 

Diskusia žiakov pri aktivite:

“môžeme ísť opačne? Ak by sme sa pohádali, povzbudzovať, jednu vec môžu robiť dvaja, dajte mená, kto hýbe???  bacha, počkaj, super, ideš, pome, počkaj, dobre, Musíš ísť…, ty to dáš, príd, hej, bokom, a, to sa nepočíta, dobre,  teraz, Počkaj, aj, na, super, Kde je 4, štyri Je tu, sústreďte sa poďme, počkaj, do, dobre dobre pomaly, š, tak, dobre, super, počkaj, tak, je veľmi šikovný, z zvládla si to na 1, počkaj poďme hneď, všetci vidíme že sa snažíte, super ide vám to, kde je 14, posledné číslo, zvládate to perfektne, Ak chceš môžeme niekto vymeniť, nie dobre, a pokazil ide že zase?, úžasné úchvatné, poďme(Potlesk), snažte sa, poriadne, 6 je túto, pomaly snažte sa najviac Ako viete, super, či šikovný, áno,4-3, poďte takto, dajte do toho všetko, ešte kúsok, Dajte to nižšie, nevidím, na najlepší, hotovo, Jáj”

“mediátor- môže povzbudzovať,   posúdiť situáciu, ukľudniť

 povzbudzovať- nemusí len kričať môže aj plieskať

 navigátor- ukazoval smer jazdy, pomáhalo to

 ostatní- zabavili sme sa

– najťažšie- keď sa zase …., búchali sme

– komunikácia- jeden povedal nápad a  poslúchali sme aj keď sme nemuseli

– Ako vplýva pochvala-  mám dobrý pocit

– Kedy ste naposledy pochválili- usmial sa, bola rada že som jej to povedala, má to zmysel To čo robí,…, treba aj kritiku ale tak konštruktívne ale treba aj pochváliť, Napríklad ja v robote keď ma pochváli Mám lepší deň, pochvala je aj dať tringelt-To by sa nemalo len v kaviarňach ale aj napríklad na vlakovej stanici…”

Sú veci, ktoré sa začnú diať keď im dáme zmysel a majú pre nás váhu. Sú školy kde žiaci veria, že môžu niečo urobiť, nie sa len prizerať. 🙂

Ďalšie školy zapojené do projektu

28.6.2021 Gymnázium Banská Štiavnica

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na Gymnáziu v Banskej Štiavnici z rôznych tried. Cieľom prvé stretnutia budúcich rovesníckych mediátorov bolo určiť si pravidlá v tíme

21.5.2021 ZŠ Kvačany

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Kvačanoch. Cieľom stretnutia so žiakmi bolo precvičiť si argumentovanie a protiargumentovanie, spoluprácu: “tvoríme na skupiny po ročníkoch

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril