Feedback od koordinátorky na škole

Pre rovesníckych mediátorov na škole je dôležitá podpora, aby sa aj oni mali na koho obrátiť keď sa budú potrebovať s niekým poradiť. Práve preto počas našich stretnutí bol súčasťou tímu aj koordinátor, ktorým je odborný alebo pedagogický zamestnane školy.

Ďakujeme každému, ktorého táto rola oslovila a chce spolu žiakmi prispieť k zdravej klíme na škole.

Zaujíma nás aj ich názor a tentokrát sa podelila o tej svoj pani psychologička Veronika Zeljenková:

” Stretnutia so žiakmi boli fantastické deti sa veľa naučili. Vytvorila sa fantastická partia šikovných žiakov, ktorí budú verím pracovať ako rovesnícki mediátori. Som veľmi spokojná, že sme sa zapojili do tohto projektu a teším sa na ovocie, ktoré to bude prinášať.”

Zeljenková
Ďakujeme, skupina sa veru vytvorila úžasná. 🙂

Ďalšie školy zapojené do projektu

6.11.2021 Feedback od koordinátorky na škole

Základná škola Zárevúca Koordinátor je pedagogický alebo odborný zamestnanec školy, ktorý tvorí so žiakmi tím a je počas každého nášho stretnutia s nimi. Je dôležitou

28.6.2021 Gymnázium Banská Štiavnica

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na Gymnáziu v Banskej Štiavnici z rôznych tried. Cieľom prvé stretnutia budúcich rovesníckych mediátorov bolo určiť si pravidlá v tíme

A čo na to rovesnícki mediátori?

Zaujíma nás, čo si o rovesníckej mediácií myslia vyškolení rovesnícki mediátori. Preto by sme vám radi priblížili a ukázali ako ju vidia práve oni. Veď

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril