27.5.2021 SŠ a Gymnázium Krupina

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátórov na SŠ/Gymnáziu v Krupine.

Cieľom prvého stretnutia so žiakmi na tejto škole bolo okrem predstavenia školskej a rovesníckej mediácie v projekte aj zoznámenie sa, nakoľko žiaci sú z rôznych ročníkov a stretli sa v tejto zostave po prvý krát,

uvedomenie si vlastných očakávaní,

  • ” rešpektovať, byť empatická, vždy vedieť pomôcť, naučiť sa vidieť konflikt, vedieť ho riešiť efektívne, naučiť sa vychádzať s ľuďmi,  dôvera, vyjadrenie názoru, zlepšenie komunikácie, očakávam že sa naučím lepšie počúvať iných, schopnosť vyriešiť problémy,  naučím sa lepšie komunikovať a lepšie sa spoznať s ľuďmi, očakávam aby som sa nebála povedať svoj názor a viac komunikovať,  očakávam, že sa naučím lepšie nadviazať komunikáciu medzi spolužiakmi,  budem lepšie riešiť konflikt, pomoc, naučiť sa povedať nie,” …

otváraní možností: “čo si o tom myslíš? každý má svoj názor, chce ešte niekto niečo dodať? podľa mňa, myslím si, neviem, asi”,

pravidlá v skupine a tímovosť:

Tím: “zohratý, dôvera, spolupráca, tréning, komunikácia, disciplína”

Limity: “konflikt, zlé vzťahy, nespolupráca, bez tréningu, nedôvera, nerešpektovanie, po čase by nefungovalo – únava, dlhšie =stále”,

  • Tréner: “priateľský, trpezlivý, prísny, nápomocný, komunikatívny, spravodlivý, empatia, rešpekt, vytrvalý, náladový, líder”

Pravidlá:

  • “počúvanie, rešpektovanie, vyjadrenie názoru, neskákať do reči,  dôvera, úcta, smelosť, dobrá nálada, priestor”,

precvičenie si zručností a schopností v oblastiach aktívneho počúvania, emócii, rozobrali sme si oblasť konfliktov a skúseností s nimi ale aj šikanovanie, či vlastné práva.

Ďalšie školy zapojené do projektu

24.9.2020 ZŠ Ľubochňa

Prvé stretnutie so žiakmi prebiehalo v 4 hodinovom interaktívnom stretnutí. V tejto zostave sa stretli prvý krát, preto stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa,

25.8.2020 Liptovský Mikuláš

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril