27.5.2021 SŠ a Gymnázium Krupina

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátórov na SŠ/Gymnáziu v Krupine.

Cieľom prvého stretnutia so žiakmi na tejto škole bolo okrem predstavenia školskej a rovesníckej mediácie v projekte aj zoznámenie sa, nakoľko žiaci sú z rôznych ročníkov a stretli sa v tejto zostave po prvý krát,

uvedomenie si vlastných očakávaní,

  • ” rešpektovať, byť empatická, vždy vedieť pomôcť, naučiť sa vidieť konflikt, vedieť ho riešiť efektívne, naučiť sa vychádzať s ľuďmi,  dôvera, vyjadrenie názoru, zlepšenie komunikácie, očakávam že sa naučím lepšie počúvať iných, schopnosť vyriešiť problémy,  naučím sa lepšie komunikovať a lepšie sa spoznať s ľuďmi, očakávam aby som sa nebála povedať svoj názor a viac komunikovať,  očakávam, že sa naučím lepšie nadviazať komunikáciu medzi spolužiakmi,  budem lepšie riešiť konflikt, pomoc, naučiť sa povedať nie,” …

otváraní možností: “čo si o tom myslíš? každý má svoj názor, chce ešte niekto niečo dodať? podľa mňa, myslím si, neviem, asi”,

pravidlá v skupine a tímovosť:

Tím: “zohratý, dôvera, spolupráca, tréning, komunikácia, disciplína”

Limity: “konflikt, zlé vzťahy, nespolupráca, bez tréningu, nedôvera, nerešpektovanie, po čase by nefungovalo – únava, dlhšie =stále”,

  • Tréner: “priateľský, trpezlivý, prísny, nápomocný, komunikatívny, spravodlivý, empatia, rešpekt, vytrvalý, náladový, líder”

Pravidlá:

  • “počúvanie, rešpektovanie, vyjadrenie názoru, neskákať do reči,  dôvera, úcta, smelosť, dobrá nálada, priestor”,

precvičenie si zručností a schopností v oblastiach aktívneho počúvania, emócii, rozobrali sme si oblasť konfliktov a skúseností s nimi ale aj šikanovanie, či vlastné práva.

Ďalšie školy zapojené do projektu

25.10.2021 ZŠ Hybe

Záverečné stretnutie s pedagógmi ZŠ Hybe prebehlo v duchu diskusie o situácii na škole, aké sa škole otvorili možnosti s vyškolenými rovensíckymi mediátormi, ako sami

15.6.2021 SŠ Brezno

Prvé stretnutie rovesníckych mediátorov na SŠ v Brezne. So žiakmi SŠ v Brezne sme sa stretli prvý krát. Cieľom prvého stretnutia bolo vzájomne sa zoznámiť

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril