23.6.2021 ZŠ Hybe

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Hybe.

Cieľom tretieho stretnutia bolo so žiakmi precvičiť zručnosti v oblastiach:

argumentácie a protiargumentovania, spôsoboch rozhodovania,

spolupráce a dôvery:

” rušil hluk,  bol počúvaný, spolupráca, dôvera, veriť, komunikácia, empatia”

iného uhla pohľadu:

  • “emócie, fyzický stav, správanie, (zaujatosť v konflikte, chráni dieťa)
  • deti, bitka, bodrel, emócie, rozbité veci, pohľady, priestor, (nezaujatý)
  • učiteľ, baby, bitka, správanie, (zaujatosť v konflikte, viac pozná)
  • ciel: viac názorov, iný uhol pohľadu”

konflikt:

  • “dať si rozlišovák, 1 mať bude a druhý nie, prejsť do druhého tímu, dať väčší rozlišovák
  • hrať od 0, tabuľka rozhodcu, premiešanie tímov, vyrovnať body, neuznať nerozhodný bod, nová lopta
  • vytlačiť poznámky a poslať, odfotiť, napísať mu to, zistiť prečo nepísal, dohovoriť žiakovi, upokojiť a zistiť prečo nepíše, či nemá problémy”

Ďalšie školy zapojené do projektu

21.8.2020 Spojená SŠ Banská Bystrica

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

17.6.2021 ZŠ Liptovský Mikuláš

Štvrté stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Liptovskom Mikuláši. Cieľom stretnutia bolo so žiakmi precvičiť si ale aj diskutovať na rôzne témy. Dôvera” “neklamať,

21.09.2020 ZŠ Zarevúca Ružomberok

Prvé stretnutie so žiakmi prebiehalo v 4 hodinovom interaktívnom stretnutí. V tejto zostave sa stretli prvý krát, preto stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril

Táto webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií