23.6.2021 ZŠ Hybe

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Hybe.

Cieľom tretieho stretnutia bolo so žiakmi precvičiť zručnosti v oblastiach:

argumentácie a protiargumentovania, spôsoboch rozhodovania,

spolupráce a dôvery:

” rušil hluk,  bol počúvaný, spolupráca, dôvera, veriť, komunikácia, empatia”

iného uhla pohľadu:

  • “emócie, fyzický stav, správanie, (zaujatosť v konflikte, chráni dieťa)
  • deti, bitka, bodrel, emócie, rozbité veci, pohľady, priestor, (nezaujatý)
  • učiteľ, baby, bitka, správanie, (zaujatosť v konflikte, viac pozná)
  • ciel: viac názorov, iný uhol pohľadu”

konflikt:

  • “dať si rozlišovák, 1 mať bude a druhý nie, prejsť do druhého tímu, dať väčší rozlišovák
  • hrať od 0, tabuľka rozhodcu, premiešanie tímov, vyrovnať body, neuznať nerozhodný bod, nová lopta
  • vytlačiť poznámky a poslať, odfotiť, napísať mu to, zistiť prečo nepísal, dohovoriť žiakovi, upokojiť a zistiť prečo nepíše, či nemá problémy”

Ďalšie školy zapojené do projektu

28.5.2021 ZŠ Liptovský Mikuláš

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Liptovskom Mikuláši. Cieľom tretieho stretnutia bolo precvičiť si zručnosti a schopnosti v oblastiach: argumentovania: “obaja urobili chyby

30.9.2021 SŠ Krupina

Tretie stretnutie s budúcimi rovesníckymi mediátormi na strednej škole v Krupine. Stretnutie prebehlo opäť plné diskusie, aktivít, improvizácie, zapisovania, spolupráce, brainstormingu, … Aktivita 1) Aké

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril