23.6.2021 ZŠ Hybe

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Hybe.

Cieľom tretieho stretnutia bolo so žiakmi precvičiť zručnosti v oblastiach:

argumentácie a protiargumentovania, spôsoboch rozhodovania,

spolupráce a dôvery:

” rušil hluk,  bol počúvaný, spolupráca, dôvera, veriť, komunikácia, empatia”

iného uhla pohľadu:

  • “emócie, fyzický stav, správanie, (zaujatosť v konflikte, chráni dieťa)
  • deti, bitka, bodrel, emócie, rozbité veci, pohľady, priestor, (nezaujatý)
  • učiteľ, baby, bitka, správanie, (zaujatosť v konflikte, viac pozná)
  • ciel: viac názorov, iný uhol pohľadu”

konflikt:

  • “dať si rozlišovák, 1 mať bude a druhý nie, prejsť do druhého tímu, dať väčší rozlišovák
  • hrať od 0, tabuľka rozhodcu, premiešanie tímov, vyrovnať body, neuznať nerozhodný bod, nová lopta
  • vytlačiť poznámky a poslať, odfotiť, napísať mu to, zistiť prečo nepísal, dohovoriť žiakovi, upokojiť a zistiť prečo nepíše, či nemá problémy”

Ďalšie školy zapojené do projektu

1.10.2021 ZŠ Zárevúca Ružomberok

Štvrté stretnutie s budúcimi rovesníckymi mediátormi na ZŠ Zárevúca Ružomberok. Štvrté stretnutie bolo pestré na diskusiu ale aj riešenie konkrétnych problémov. Nie že by sme

21.5.2021 ZŠ Kvačany

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Kvačanoch. Cieľom stretnutia so žiakmi bolo precvičiť si argumentovanie a protiargumentovanie, spoluprácu: “tvoríme na skupiny po ročníkoch

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril

Táto webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií