23.6.2021 ZŠ Hybe

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Hybe.

Cieľom tretieho stretnutia bolo so žiakmi precvičiť zručnosti v oblastiach:

argumentácie a protiargumentovania, spôsoboch rozhodovania,

spolupráce a dôvery:

” rušil hluk,  bol počúvaný, spolupráca, dôvera, veriť, komunikácia, empatia”

iného uhla pohľadu:

  • “emócie, fyzický stav, správanie, (zaujatosť v konflikte, chráni dieťa)
  • deti, bitka, bodrel, emócie, rozbité veci, pohľady, priestor, (nezaujatý)
  • učiteľ, baby, bitka, správanie, (zaujatosť v konflikte, viac pozná)
  • ciel: viac názorov, iný uhol pohľadu”

konflikt:

  • “dať si rozlišovák, 1 mať bude a druhý nie, prejsť do druhého tímu, dať väčší rozlišovák
  • hrať od 0, tabuľka rozhodcu, premiešanie tímov, vyrovnať body, neuznať nerozhodný bod, nová lopta
  • vytlačiť poznámky a poslať, odfotiť, napísať mu to, zistiť prečo nepísal, dohovoriť žiakovi, upokojiť a zistiť prečo nepíše, či nemá problémy”

Warning: Undefined array key 0 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Warning: Undefined array key 1 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Ďalšie školy zapojené do projektu

29.4.2021 ZŠ Kvačany

Druhé stretnutie sme realizovali po viac ako pol roku kvôli situácii s COVID. Preto sme sa venovali aj postrehom z predchádzajúceho stretnutia. Popisovali sme si

28.9.2021 SŠ Banská Bystrica

Štvrté stretnutie s budúcimi rovesníckymi mediátormi na strednej škole Banská Bystrica. Štvrté stretnutie začalo diskusiou ako sa mali a ako prebiehalo ich spoločné stretnutie bez

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril