29.4.2021 ZŠ Kvačany

Druhé stretnutie sme realizovali po viac ako pol roku kvôli situácii s COVID.

Preto sme sa venovali aj postrehom z predchádzajúceho stretnutia. Popisovali sme si verbálnu a neverbálnu komunikáciu, emócie,pomohli sme si rôznymi pomôckami, diskutovali k čomu nám pomáha poznať emócie a aké vlastne poznáme:

Čo videli a čítali žiaci na obrázkoch v neverbálnej komunikácii:

“vidíme pocit, emócie, neverbálnu komunikáciu, oči, skôr smutné, osamelá, nepríjemne, vystrašené, hanblivá, agresívne, neverila by ľuďom ani sebe, klame, náročná identifikácia: možno skrýva, každý inak vyjadruje, uzavretosť, nie som si istý, vidím inak, vnútro, uzavretý do seba, vážny, mračí sa, nesúhlas.”

Žiaci medzi sebou diskutovali aké sú príčiny, prejavy emócii, čo si myslia ako môžu pri jednotlivých emóciách pomôcť.

Diskusia na stretnutia je dôležitá, otvára priestor na vzájomné vypočutie sa a zároveň sa vraciame k témam, ktoré sa z diskusie ukazujú ako dôležité.

Aktivity boli na vytvorenie si priestoru, skupinovú diskusiu, rozoberanie situácii, načúvaniu si ale aj spoluprácu.

 

 

Ďalšie školy zapojené do projektu

6.9.2021 SŠ Brezno

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ v Brezne. Stretli sme sa po dvoch mesiacoch prázdnin, tak sme si dali priestor na diskusiu, čo sme

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril