29.4.2021 ZŠ Kvačany

Druhé stretnutie sme realizovali po viac ako pol roku kvôli situácii s COVID.

Preto sme sa venovali aj postrehom z predchádzajúceho stretnutia. Popisovali sme si verbálnu a neverbálnu komunikáciu, emócie,pomohli sme si rôznymi pomôckami, diskutovali k čomu nám pomáha poznať emócie a aké vlastne poznáme:

Čo videli a čítali žiaci na obrázkoch v neverbálnej komunikácii:

“vidíme pocit, emócie, neverbálnu komunikáciu, oči, skôr smutné, osamelá, nepríjemne, vystrašené, hanblivá, agresívne, neverila by ľuďom ani sebe, klame, náročná identifikácia: možno skrýva, každý inak vyjadruje, uzavretosť, nie som si istý, vidím inak, vnútro, uzavretý do seba, vážny, mračí sa, nesúhlas.”

Žiaci medzi sebou diskutovali aké sú príčiny, prejavy emócii, čo si myslia ako môžu pri jednotlivých emóciách pomôcť.

Diskusia na stretnutia je dôležitá, otvára priestor na vzájomné vypočutie sa a zároveň sa vraciame k témam, ktoré sa z diskusie ukazujú ako dôležité.

Aktivity boli na vytvorenie si priestoru, skupinovú diskusiu, rozoberanie situácii, načúvaniu si ale aj spoluprácu.

 

 

Ďalšie školy zapojené do projektu

SOŠ Brezno

Plánované stretnutia v SOŠ Brezno s pedagogickými a odbornými zamestnancami sa v roku 2020 nepodarilo uskutočniť z dôvodu nepriaznivej pandémickej situácie. Realizovať ho budeme v

24.8.2020 ZŠ Hybe

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril