29.4.2021 ZŠ Kvačany

Druhé stretnutie sme realizovali po viac ako pol roku kvôli situácii s COVID.

Preto sme sa venovali aj postrehom z predchádzajúceho stretnutia. Popisovali sme si verbálnu a neverbálnu komunikáciu, emócie,pomohli sme si rôznymi pomôckami, diskutovali k čomu nám pomáha poznať emócie a aké vlastne poznáme:

Čo videli a čítali žiaci na obrázkoch v neverbálnej komunikácii:

“vidíme pocit, emócie, neverbálnu komunikáciu, oči, skôr smutné, osamelá, nepríjemne, vystrašené, hanblivá, agresívne, neverila by ľuďom ani sebe, klame, náročná identifikácia: možno skrýva, každý inak vyjadruje, uzavretosť, nie som si istý, vidím inak, vnútro, uzavretý do seba, vážny, mračí sa, nesúhlas.”

Žiaci medzi sebou diskutovali aké sú príčiny, prejavy emócii, čo si myslia ako môžu pri jednotlivých emóciách pomôcť.

Diskusia na stretnutia je dôležitá, otvára priestor na vzájomné vypočutie sa a zároveň sa vraciame k témam, ktoré sa z diskusie ukazujú ako dôležité.

Aktivity boli na vytvorenie si priestoru, skupinovú diskusiu, rozoberanie situácii, načúvaniu si ale aj spoluprácu.

 

 


Warning: Undefined array key 0 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Warning: Undefined array key 1 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Ďalšie školy zapojené do projektu

17.9.2020 ZŠ Ľubela

Prvé stretnutie so žiakmi prebiehalo v 4 hodinovom interaktívnom stretnutí. V tejto zostave sa stretli prvý krát, preto stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa,

Feedback od koordinátorky na škole

Pre rovesníckych mediátorov na škole je dôležitá podpora, aby sa aj oni mali na koho obrátiť keď sa budú potrebovať s niekým poradiť. Práve preto

28.5.2021 ZŠ Liptovský Mikuláš

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Liptovskom Mikuláši. Cieľom tretieho stretnutia bolo precvičiť si zručnosti a schopnosti v oblastiach: argumentovania: “obaja urobili chyby

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril