Výstup projektu “Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj ….”

Projekt „Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Ďakujeme, že sme projekt s vašou pomocou mohli zrealizovať.

„Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“

Realizovaný projekt na školách nám ukázal niekoľko vecí: Keď sa chce, tak vás ani pandémia nezastaví, môže pribrzdiť ale nezastaví. Bola síce veľkou záťažou na psychické zdravie nás všetkých ale veríme, že nám otvorila aj nové možnosti ako situácie riešiť, vynájsť sa, robiť ich inak, lepšie, preniesť pozitívnu zmenu. Ak sú v ňom ľudia, ktorým záleží na druhých a chcú zmenu, spolupracujú, vytvárajú spoločne fungujúci tím.

Projekt dal príležitosť vidieť veci inak, urobiť veci inak, zariadiť sa do budúcna inak takmer 200 žiakom a študentom. Boli to síce vybraní žiaci škôl, aby sa dala príležitosť 12 školám ale tí budú viesť ďalších rovesníckych mediátorov, aby projekt bol na škole udržateľný, trvalý a prospešný pre školy aj do budúcna. Na školách tak môžu mať stále rovesníckych mediátorov, ktorí budú predchádzať šikanovaniu a ďalším sociálnopatologickým javom.

Chodili sme po školách, trénovali, videli toho veľa a ešte viac počuli a stretli sme úžasných mladých ľudí. Majú nám čo povedať, ak ich budeme počúvať. Veci môžu fungovať lepšie a efektívnejšie ak sa spoľahneme a dáme príležitosť aj mladým. Veríme, že v rámci projektu, v ktorom s nami na stretnutiach boli aj koordinátori – pedagógovia škôl, týchto mladých ľudí budú viesť, budú im oporou a oni sa im za to odvďačia spoluprácou a pomocou pri riešení konfliktov medzi rovesníkmi.

Už počas projektu žiaci riešili svoje prvé konflikty, všímali si a pozorovali viac svoje okolie a boli nápomocní, pretože im dospelí dali tú príležitosť. V spoločných stretnutiach rovesníckych mediátorov budú pokračovať, budú sa naďalej vzdelávať, zaškoľovať si nových ale hlavne pôsobiť preventívne na svojich školách. Výskum nám na školách ukázal, že záujem žiakov/študentov je, táto možnosť ich oslovuje.

Preto im prajeme veľa odhodlania, síl a chuti pustiť sa do riešenia konfliktov, ktoré sú prirodzenou súčasťou našich životov a ako povedali niektorí študenti, konflikty boli, sú aj budú ale môžeme sa ich naučiť zvládať.

Výstup z projektu Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov 2

Ďalšie školy zapojené do projektu

18.6.2021 ZŠ Ľubeľa

Štvrté stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Ľubeli. Cieľom stretnutia so žiakmi bolo precvičiť si: Dôveru: “sympatický, empatický, milý, poslucháč, sympatický, dôveryhodny + dôležitosť

21.09.2020 ZŠ Zarevúca Ružomberok

Prvé stretnutie so žiakmi prebiehalo v 4 hodinovom interaktívnom stretnutí. V tejto zostave sa stretli prvý krát, preto stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril