8.9.2021 SŠ Banská Štiavnica

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ v Banskej Štiavnici.

Cieľom tohoto stretnutia bol tréning

emócií:

” apatický, agresivita, aktívne, bolesť, citlivosť, dychtivosť, deprimovane, energický, frustrácia, geniálne, hnev, iritácia, iniciatívne,  jasavo, kľud, láska, motivácia, nenávisť, nešťastie, otrávenosť, odmeranosť, osamelosť, pozitívnosť, pýcha, radosť, smútok, šťastie, strach, trýznivo, úzkosť, vášeň, vďačne, závisť, zraniteľnosť

informácia z Wikipédie, vôbec to nesedelo s faktami, môže byť?, to bude…, Napíš to…, tak to dáme, Hej hej, aj toto napíš, Tak čo dáme?, môže byť…

– tak za krúžkujeme pozitívne, OK, to je pozitívne, mne to prišlo/ neprišlo takže…

– mohli by sme si dať väčší priestor, aj keď sa na začiatok nezhodneme tak…., ja to neviem teraz, záleží to od kombinácie vlastností( iniciatívny blbec), Ja som to poňala…,  som ostražitejší pri emócií strach?- Počkaj ja Nemyslím…., Ja by som povedala že…, Na čo sme aj delili na pozitívne a negatívne emócie?”

pozorovania:

“Priateľský, solidárny,  ochotný, empatický, skromný, Snaží sa byť správny,  snaživý, empatický, skromný, povzbudivý,

nadradený, povrchný, namyslený, bol bez správnej výchovy,  rád stredobodom pozornosti, Niečo mu chýba,  komplexy, povrchný, sebavedomý, predsudky, povýšenecký,

sebakritická, racionálna,  snaživosť a spríjemnenie situácie, sebavedomá, empatická, rozmaznaná Ale nie arogantná,  sebaistá, nekonfliktná, povýšenecká.”

 

Čo pomáha pri prvom stretnutí:

“nebáť sa, spoločná téma, rozprávať, pozorovať chvíľu aby sme vedeli ako sa prihovoriť, komunikácia, prvý začne rozprávať ten čo je najviac sebavedomý”

 

Rôzne konflikty, rôzne príčiny, rôzne riešenia:

“Negatívna skúsenosť, nedostatočný rešpekt, tep, dýchanie, pot, neistota, podráždenosť, smútok, hnev,  diskusia, uistenie, malé kroky k prekonaniu, dať pomocnú ruku, objektívna, empatia, kreativita, nebojácnosť”

“Chcem mať za každú cenu pravdu, zlá výchova, okolie, závisť, vylievanie zlostí, cieľavedomá provokácia, reakcia, potláčaný hnev, zmena tónu hlasu, skákanie do reči, nerešpektovanie, detinské prejavy, hlučné prejavy, arogancia, neohľaduplní dosť,   asertivita, poskytnutie priestoru,  hranice, rozhovor, zmena prostredia, pokojný, trpezlivý, chladná hlava, ochotný, zhovievavý, nestranný”

“zranenie, ublíženie, podráždenie, sklamanie, provokácie,  ohrozenie, nespokojnosť, vplyv z okolia,  podráždenosť, zmena správania, mimika, sklony k násiliu, nával emócií, hluk, uistiť daného človeka že nie sme proti nemu, po poskytneme poskytnutie, fyzický kontakt, nadľahčovanie situácie, vzduch, zistiť príčinu, tolerantný, silný psychicky, prirodzená autorita, protektívny, odľahčenie, trpezlivosť”

– agresori/ spolužiaci, obeť/ chytrá spolužiačka, svedok,  riaditeľka, iniciatívna mladá učiteľka, zakomplexované kolegyne,  napadnutie spolužiačky, porada, typ výučby, odlišné názory na výučbu, vystrašenie, ľútosť, hnev, škodoradosť, závisť, nádej, hnev, potupa, závisť, nerešpektovanie, opovrhnutie príčina, zrážka, zájsť, nechcenosť zmeniť zásady výučby, snaha obhajoby, zastanie sa spolužiačky, ospravedlnenie,  kompromis, rešpekt, dať priestor, tretia strana, diskusia”

Dôveru:

“rušivé- nevidela som jej ruku, navigátor Ťažké sa sústrediť, – navigovaní- musí mať dôveru

– darilo sa dobre, ani raz nenarazila, dobrá navigácia, využívali sme centimetre, ešte, čiarku ešte…

 cieľ: Dôvera, komunikácia, precvičovanie, sústredenie, koncentrát, orientačné schopnosti”

 

Spoluprácu:

“v každej skupine bol iniciátor,  problém- viac ľudí- je to zložitejšie, je treba niekoho kto to bude organizovať,  nápad- príležitosť- dvaja najjednoduchšie spraviť, štyria jeden a pol nápadov,  cieľ: spolupráca, nápady”

Ďalšie školy zapojené do projektu

29.6.2021 SŠ Žiar nad Hronom

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ  v Žiari nad Hronom. Cieľom druhého stretnutia žiakov SŠ bolo pripomenúť si v úvode predchádzajúce stretnutie a plynule

14.6.2021 SŠ Brezno

Prvé stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy v Brezne. Vedeniu školy ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom záleží na školskom prostredí a o zapojení

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril