Rovesnícki mediátori o rovesníckej mediácii

Žiaci na školách veru majú čo povedať, keď im dáme priestor. Sme radi, že sme školili takých rovesníckych mediátorov, ktorí chcú prejaviť vlastný názor.

Pri komunikácií vnímame okrem iných vecí aj to kedy sa hodnotí

“čo ste nám dali a nedali”

a na druhej strane sebareflexiu natoľko vzácnu

“čo si odnášame a čo nám to prinieslo”.

Títo rovesnícki mediátori sú práve v tej druhej možnosti, kedy si sami uvedomujú, že ak niečo chcem zmeniť, sám sa musím pričiniť.

Ďalšie školy zapojené do projektu

14.6.2021 SŠ Brezno

Prvé stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy v Brezne. Vedeniu školy ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom záleží na školskom prostredí a o zapojení

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril