Posunkový jazyk

Nepočujúcich je pomerná časť obyvateľstva na Slovensku ale aj v iných krajinách.
Oficiálne štatistiky sa nevedú, čo neznamená, že medzi nami nepočujúci nie sú. Sú súčasťou našej spoločnosti.

Pre lepší prehľad, sme pre vás zriadili nový web, na ktorom sa dozviete viac informácii o online kurzoch posunkového jazyka, ktorý organizujeme

Tu si môžete zakúpiť aj posunky a urobiť sebe, alebo svojim blízkym radosť v podobe darčeka. Nájdete aj samotnú jednoručnú prstovú abecedu.

Stáva sa, že detičky sa rodia s poškodeným sluchom, a preto organizujeme aj rodinné stretnutia, kde sa daný jazyk učia rodičia s detičkami súbežne alebo jednotliví rodičia.

Každý účastník výcviku po jeho úspešnom absolvovaní získa okrem teoretických vedomostí a praktických zručností aj osvedčenie.

POSUNKOVÝ JAZYK AJ CEZ ZOOM

Tento rok sme začali s kurzami posunkového jazyka prostredníctvom aplikácie ZOOM. 

Je trendom učiť sa cudzie jazyky, ktoré využijeme  pri pobyte v zahraničí, v práci,  na dovolenke.U nás je trendom učiť sa posunkový jazyk, aby sme sa dorozumeli s ľuďmi, ktorí v našej krajine tiež žijú a sú jej súčasťou. 

U nás sa učia posunkový jazyk  psychológovia, mediátori, špeciálni pedagógovia, rodičia nepočujúcich detí ale aj ich rodinní príslušníci, atď. 

Od nás dostávajú účastníci videa na zopakovanie, konzultácie, majú možnosť sa prihlásiť na špeciálne hodiny a stále niečo pekné a nové vymýšľame.

Nepočujúci tiež potrebujú ísť na poštu, k lekárovi, na pohotovosť, políciu, do obchodu, na úrady,  plaváreň, do servisu, alebo môžu byť svedkom nehody a pod. Je mylný predpoklad myslieť si, že keď nepočujú, vedia si to napísať, či prečítať. Túto schopnosť nemá každý nepočujúci a mať pri sebe pri každom úkone tlmočníka nemusí byť možné.

Slovná zásoba posunkového jazyka nie je tak bohatá ako Slovenský jazyk, avšak jej jednoduchosť je obdivuhodná a jej rozsah sa stále rozširuje. 

Posunkový jazyk je iný pre každú krajinu. Preto ak sa ho naučíte na Slovensku, dorozumiete sa ním len tu. Sú však posunky, ktoré sú cezhraničné.

Naučiť sa Posunkový jazyk je pre každého, kto má záujem vedieť ho. Organizujeme ho v spolupráci s lektorom, ktorý má v danej oblasti nie len celoživotné skúsenosti ale aj 13 ročnú prax v jeho lektorovaní a tlmočení.