Sociálnopsychologický výcvik

Každý účastník výcviku po jeho úspešnom absolvovaní získa okrem teoretických vedomostí a praktických zručností aj osvedčenie.

Sociálnopsychologické výcviky sú zamerané na rôzne oblasti, ako napr. komunikácia, sebapoznanie, konflikty atď….. . Oblasti v našom živote brané ako samozrejmé a často podceňované či už voči sebe samému alebo svojmu okoliu.  Potvrdzuje sa nám, že čoraz viac zlyháva komunikácia, empatia, poznanie  a uvedomovanie si vlastných limitov, absencia počúvania sa, z čoho vznikajú ďalšie konflikty a pocit nepochopenia, či samotného zlyhávania.

Preto sa vo výcvikoch zameriavame na oblasti, o ktoré majú účastníci záujem ale aj, ktoré u nich rezonujú na samotných stretnutiach.

Cieľ sociálnopsychologického výcviku