EBOOK: “Zdravé prostredie na školách”

V mesiaci November 2020 sme zrealizovali 8 webinárov pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl z čoho vznikol aj tento  Ebook “Zdravé prostredie na školách”. EBOOK Zdravé prostredie na školách Ave ProsperitA
Najviac si účastníci odniesli priamo z webinárov, pretože sme sa ich snažili viesť ku vzájomnej interaktivite a povedať si príklady z praxe. Ebook slúži na pripomenutie si niektorých oblastí a názorov vašich kolegov, ktorí sa zúčastnili a obohatili ostatných, za čo im touto cestou Ďakujeme.

Poďakovanie nepochybne patrí  lektorom a  Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré toto vzdelávanie podporilo.

Celkovo v ňom nájdete 8 kapitol, Pracovné listy, Otázky na zamyslenie, Príklady z praxe atď.

 

Nájdete ale aj  informácie o prebiehajúcom projekte na školách “Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov.”, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia, a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Podobné články

Stretnutie v Herľanoch 9-10.9.2021

Workshop Multidisciplinárne intervencie v rozvode v Herľanoch Opäť sme sa stretli s odborníkmi z rôznych oblastí ako sú mediátori, sociálne pracovníčky z UPSVaR, psychologičky, poradcovia,

Marec a Apríl 2020

Vytvorili sme školenie cez ZOOM na kurz posunkového jazyka online, cez platenú verziu platformy ZOOM. V rámci toho sme si za rok fungovania vypracovali cele

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril

Táto webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií