28.8.2019 – Školská mediácia s pedagógmi

Školská mediácia s pedagógmi základnej školy – Interaktívny 6 hodinový workshop s pedagógmi.

Prvé stretnutie na tejto škole prebehlo s väčšinou pedagogických a odborných zamestnancov škôl a venovali sme sa témam: Klíma na škole, aké možnosti majú v oblasti mediácie pre seba ale vo vzťahu ku kolegom, rodičom, či žiakom, ako sa v tíme podporovať, rôznym uhľom pohľadu ale aj aké dôležité je venovať pozornosť emóciám. Stretnutie sme spoločne strávili formou aktivít,  diskusie ale aj videí.

Na základnej škole v Detve sme naplánovali 4 stretnutia na tréning rovesníckych mediátorov od 5-teho do 8-meho ročníka žiakov. Z každej triedy po dvoch žiakov.

Každé stretnutie pripravujeme individuálne, na základe predchádzajúceho stretnutia.

Počas každého stretnutia budú prítomné aj koordinátorky, ktoré budú po našom odchode so žiakmi pokračovať, aby zabezpečili udržateľnosť rovesníckych mediátorov. Koordinátorky sú zamestnancami školy, ktorí sa rozhodnú, že by chcú takto s deťmi spolupracovať a môžu to byť pedagógovia, psychológovia, vychovávatelia, atď.

Iné školy

27.8.2020 ZŠ Nováky

Školská mediácia na Základnej škole Nováky pre pedagogických a odborných zamestnancov zamestnancov  v trvaní 4 hod prebehla prostredníctom interaktivneho  školenia. Zameranie témy sme konzultovali ako

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril