Projekt na 12 školách. Bolo nám s nimi úžasne. Veríme, že udržateľnosť projektu majú do budúcna zabezpečenú, nakoľko majú aj skvelých koordinátorov na škole a žiaci chcú pre seba ale aj druhých niečo urobiť, vzájomne si problémoch pomáhať. 🙂 Pri každej škole môžete vidieť logo, ktoré si žiaci spoločne vytvorili a my sme im dali z toho urobiť odznaky. Aj takúto stratégiu zvolili, aby sa dali do pozornosti na škole ostatným žiakom ako rovesnícki mediátori, inak si vytvorili nástenky, príspevky v rozhlase, príspevky na web stránkach a pod. Už sme spomínali, že sú úžasní? 🙂 Keď žiakom načúvame a dáme im priestor, tak dokážu konflikty a problémy na škole medzi sebou riešiť aj sami. 🙂