19.5.2022 Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov.

V praxi s dospelými ale aj žiakmi sa stretávame s tým, že si nevieme pomenovať emócie. Vedieť ich pomenovať je dôležité nie len v komunikácii s druhými ale aj ak chceme rozumieť sebe ako sa cítime. Preto sme na druhom stretnutí venovali a dali priestor práve emóciám.

Dali sme priestor práci v skupine ale aj vo dvojiciach, diskutovali sme na rôzne témy, tvorili sme vlastný plán bezpečných a nebezpčených priestorov na škole z ich pohľadu, aktívnemu počúvaniu, spolupráci, uhlom pohľadu.

Iné školy

12.12.2019 – 3 stretnutie

3. stretnutie so žiakmi bolo zamerané na precvičenie zručností v oblastiach aktívneho počúvania, ako komunikovať s agresívnym spolužiakom, či neverbálnych prejavov v strese, ako upokojiť

12.11.2019 – 2 stretnutie

2.stretnutie so žiakmi bolo zamerané na: spoznávanie emócii, pozorovanie súvislostí a javov, empatiu, parafrázovanie, ja vyjadrovanie, zvládanie hnevu, zlosti, aktívne počúvanie, verbálne a neverbálne prejavy v

28.8.2019 – Školská mediácia s pedagógmi

Školská mediácia s pedagógmi základnej školy – Interaktívny 6 hodinový workshop s pedagógmi. Prvé stretnutie na tejto škole prebehlo s väčšinou pedagogických a odborných zamestnancov

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril