19.5.2022 Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov.

V praxi s dospelými ale aj žiakmi sa stretávame s tým, že si nevieme pomenovať emócie. Vedieť ich pomenovať je dôležité nie len v komunikácii s druhými ale aj ak chceme rozumieť sebe ako sa cítime. Preto sme na druhom stretnutí venovali a dali priestor práve emóciám.

Dali sme priestor práci v skupine ale aj vo dvojiciach, diskutovali sme na rôzne témy, tvorili sme vlastný plán bezpečných a nebezpčených priestorov na škole z ich pohľadu, aktívnemu počúvaniu, spolupráci, uhlom pohľadu.

Iné školy

17.10.2019 – 1 stretnutie

Počas 1. stretnutia so žiakmi sme sa zoznamovali, prešli si očakávania od rovesníckej mediácie a o čom je rovesnícka mediácia, aké pravidlá by sme mali

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril