19.5.2022 Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov.

V praxi s dospelými ale aj žiakmi sa stretávame s tým, že si nevieme pomenovať emócie. Vedieť ich pomenovať je dôležité nie len v komunikácii s druhými ale aj ak chceme rozumieť sebe ako sa cítime. Preto sme na druhom stretnutí venovali a dali priestor práve emóciám.

Dali sme priestor práci v skupine ale aj vo dvojiciach, diskutovali sme na rôzne témy, tvorili sme vlastný plán bezpečných a nebezpčených priestorov na škole z ich pohľadu, aktívnemu počúvaniu, spolupráci, uhlom pohľadu.

Iné školy

28.10.2020 – 3 stretnutie

Tretie stretnutie bolo na základe situácie s COVID o niekoľko mesiacov neskôr. Zamerali sme sa tentokrát na posilnenie argumentov a protiargumentov, plány do budúcna, verbálna

12.11.2019 – 2 stretnutie

2.stretnutie so žiakmi bolo zamerané na: spoznávanie emócii, pozorovanie súvislostí a javov, empatiu, parafrázovanie, ja vyjadrovanie, zvládanie hnevu, zlosti, aktívne počúvanie, verbálne a neverbálne prejavy v

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril