15.3.2022 Stretnutie pedagógov z materskej škôlky

Dňa 15.3.2022 sme sa stretli s pedagógmi z materskej škôlky, pretože majú záujem sa vzdelávať, osobnostne napredovať, spájať tím a venovať aj čas sebe, čo je dôležité a tento si tím si to uvedomuje.

V rámci stretnutia sme sa sa venovali spolupráci, emóciám, konfliktom a ako ich riešiť, čo nám v tíme môže pomôcť, vyslovili vlastné túžby, spoločne sme veľa diskutovali a tvorili príbehy. Rozdelení sme boli na dva tímy, ktoré sa museli prestriedať ale zvládli sme to. Nová skúsenosť otvára nové diskusie a návrhy na riešenie.

V tomto tíme vidieť, že aj keď tvorili dve skupiny, vyslovili rovnaké priania do budúcna.

Veľmi radi prijmeme od nich pozvanie a opäť prídeme medzi nich. Je radosť stretnúť sa s niekým, kto chce aj pre seba veľa urobiť  a záleží mu na prostredí kde pracuje. 🙂

 

Iné školy

17.10.2019 – 1 stretnutie

Počas 1. stretnutia so žiakmi sme sa zoznamovali, prešli si očakávania od rovesníckej mediácie a o čom je rovesnícka mediácia, aké pravidlá by sme mali

17.2.2020 – 2 stretnutie

Na druhom stretnutí  sme si precvičili metódy a techniky zamerané na spoznávanie emócii a učení pomenovať ich, porovanie súvislostí a javov, empatii, parafrázovaní, v JA

21.2.2020 – prvé stretnutie

https://zskubinyiho.edupage.org/news/?eqa=bmV3c2FyY2hpdmVmPTIwMjAtMDI%3D Pre ZŠ v Lučenci  sme priamo s výchovnou poradkyňou Mgr. Mariankou Molnárovou, ktorá bude robiť jednu z koordinátoriek programu školskej a rovesníckej mediácie na

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril