15.3.2022 Stretnutie pedagógov z materskej škôlky

Dňa 15.3.2022 sme sa stretli s pedagógmi z materskej škôlky, pretože majú záujem sa vzdelávať, osobnostne napredovať, spájať tím a venovať aj čas sebe, čo je dôležité a tento si tím si to uvedomuje.

V rámci stretnutia sme sa sa venovali spolupráci, emóciám, konfliktom a ako ich riešiť, čo nám v tíme môže pomôcť, vyslovili vlastné túžby, spoločne sme veľa diskutovali a tvorili príbehy. Rozdelení sme boli na dva tímy, ktoré sa museli prestriedať ale zvládli sme to. Nová skúsenosť otvára nové diskusie a návrhy na riešenie.

V tomto tíme vidieť, že aj keď tvorili dve skupiny, vyslovili rovnaké priania do budúcna.

Veľmi radi prijmeme od nich pozvanie a opäť prídeme medzi nich. Je radosť stretnúť sa s niekým, kto chce aj pre seba veľa urobiť  a záleží mu na prostredí kde pracuje. 🙂

 

Iné školy

4 a 5 stretnutie

4. stretnutie majú žiaci s koordinátorkami, ktoré sú počas všetkých stretnutí rovesníckych mediátorov prítomné. Realizujú so žiakmi rôzne aktivity, ktoré si vopred naplánovali na rozvíjanie zručností.

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril