10.12.2021 Rovesnícki mediátori v Detve dali o sebe vedieť

Rovesnícki mediátori na gmynáziu v Detve mali o dosť sťaženú situáciu, nakoľko boli mesiac v karanténe. Aj napriek tomu o nich na škole vedia. Sú síce menšou školou ale z každej triedy mali niekoľko žiakov na tréningu a týmto spôbosom dali o sebe vedieť a aj o projekte. Ako priblíženie sa svojim rovesníkom zvolili formu […]

9.12.2021 Spoločné stretnutie základných škôl v projekte

Dňa 9.12.2021 sme zrealizovali spoločné online 5hod stretnutie základných škôl v projekte “Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov” Spoločne sa tak v jeden čas stretlo 6 ZŠ zo Žilinského kraja: Ružomberok, Ľubochňa, Hybe, Ľubela, Kvačany, Liptovský Mikuláš. Pôvodne bolo naplánované reál stretnutie na jednom mieste, žiaľ aj toto nám […]

9.12.2021 Rovesnícka skupina z Banskej Štiavnice dáva o sebe vedieť

Roovesnícki mediátori dávajú o sebe vedieť na škole svojim rovesníkom rôznymi formami. Na gymnáziu v Banskej Štiavnici sa rozhodli pre nástenku, ktorú zatiaľ nestihli zrealizovať, nakoľko sú na dištančnom vzdelávaní už nejaký čas ale jej návrh už majú. Prihovárať sa rovesníkom budú formou rozhlasu, a cez web stránku školy, ktorú si žiaci školy sledujú. Vytvorili […]

30.11.2021 Odovzdanie osvedčení, odznakov, A3 plagátu v Žiari nad Hronom

30 novembra sme navštívili strednú školu v Žiari nad Hronom a tak sme sa zarozprávali, že sme si aj zabudli urobiť fotku. 🙂 Odovzdali sme im  odznaky, ktoré si navrhli, osvedčenia a plagát A3, ktorého súčasťou je, že táto škola má svojich rovesníckych mediátorov s ich fotkami zo stretnutí. Veľmi radi sme ich videli aj […]

1.12.2021 Odovzdanie osvedčení, odznakov, A3 plagátov v Detve

1 decembra  sme sa stretli so žiakmi Gymnázia Detva. Dlho boli na dištančnom vzdelávaní, preto si o to viac toto stretnutie vážime, až sme si zabudli urobiť spoločné foto. Odovzdali sme im   odznaky, ktoré si navrhli, osvedčenia a plagát A3, ktorého súčasťou je, že táto škola má svojich rovesníckych mediátorov s ich fotkami zo stretnutí, […]

1.12.2021 Odovzdanie osvedčení, odznakov, plagátu A3 Banská Štiavnica

1 decembra  nakoľko Gymnázium Banská Štiavnica bolo už na dištančnom vzdelávaní, tak sme  odznaky, ktoré si navrhli, osvedčenia a plagát A3, ktorého súčasťou je, že táto škola má svojich rovesníckych mediátorov s ich fotkami zo stretnutí, koordinátorke p. Pažickej odovzdali rovno domov. 🙂  

2.12.2021 Odovzdanie osvedčení, odznakov, plagátu A3 Hybe

2. decembra sa nám podarilo stretnúť so základnými školami  a s radosťou sme im odovzali odznaky, ktoré si navrhli, osvedčenia a plagát A3, ktorého súčasťou je, že táto škola má svojich rovesníckych mediátorov s ich fotkami zo stretnutí. 🙂 Veľmi radi sme ich opäť videli.  🙂 Čo nám je však ľúto, že sme zabudli urobiť […]

30.11.2021 Odovzdanie osvedčení, odznakov, plagátu A3 Banská Bystrica

30. novembra sa nám podarilo stretnúť so strednou školou a s radosťou sme im odovzali odznaky, ktoré si navrhli, osvedčenia a plagát A3, ktorého súčasťou je, že táto škola má svojich rovesníckych mediátorov s ich fotkami zo stretnutí. 🙂 Veľmi radi sme ich opäť videli.  🙂

30.11.2021 Odovzdanie osvedčení, odznakov, plagátu A3 Brezno

30. novembra sa nám podarilo stretnúť so strednou školou a s radosťou sme im odovzali odznaky, ktoré si navrhli, osvedčenia a plagát A3, ktorého súčasťou je, že táto škola má svojich rovesníckych mediátorov s ich fotkami zo stretnutí. 🙂 Veľmi radi sme ich opäť videli.  🙂

30.11.2021 Odovzdanie odznakov, osvedčenie SŠ Krupina

30. novembra sa nám podarilo odovzdať na SŠ a Gymnáziu Krupina odznaky, ktoré si navrhli, osvedčenia a plagát A3, ktorého súčasťou je, že táto škola má svojich rovesníckych mediátorov s ich fotkami zo stretnutí. 🙂 Vzhľadom na opatrenie s COVID-19 sa nám nepodarilo s nimi stretnúť a odfotiť sa. 🙂 Našli sme však u nich […]