16.9.2021 ZŠ Liptovský Mikuláš

Záverečným stretnutím s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy na ZŠ v Liptovskom Mikuláši sme si pripomenuli čo pre školu znamená mať rovesníckych mediátorov na škole, a aká je dôležitá ich podpora pre žiakov. Škola je zároveň zapojená projektom aj do výskumu a preto na záver bo zodpovedaní aj otázok, vyplnili dotazník. Škola má potenciál mať […]

16.9.2021 ZŠ Liptovský Mikuláš

Piate záverečné stretnutie sme si z dvoch hodín natiahli na skoro tri hodiny, pretože sa na ZŠ v Liptovskom Mikuláši cítime s rovesníckymi mediátormi naozaj dobre a ani majú veľký záujem napredovať. 🙂 Opäť sme čas využili plnohodnotne rôznymi aktivitami, diskusiou, vyplnením záverečného dotazníka. Od prvého stretnutia vydíme na nich pokrok v rôznych zručnostiach, o […]

8.9.2021 SŠ Banská Štiavnica

Druhé stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy v Banskej Štiavnici. Prvé stretnutie sme mali online v novembri minulého roka a keďže nám ubehol od vtedy už skoro rok, vrátili sme sa k projektu na ich škole. Čo pre nich môže znamenať mať rovesníckych mediátorov, ako im môže Školská a rovesnícka mediácia v prevencii šikanovania […]

8.9.2021 SŠ Banská Štiavnica

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ v Banskej Štiavnici. Cieľom tohoto stretnutia bol tréning emócií: ” apatický, agresivita, aktívne, bolesť, citlivosť, dychtivosť, deprimovane, energický, frustrácia, geniálne, hnev, iritácia, iniciatívne,  jasavo, kľud, láska, motivácia, nenávisť, nešťastie, otrávenosť, odmeranosť, osamelosť, pozitívnosť, pýcha, radosť, smútok, šťastie, strach, trýznivo, úzkosť, vášeň, vďačne, závisť, zraniteľnosť informácia z Wikipédie, vôbec to […]

22.9.2021 ZŠ Hybe

Štvrté stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Hybe. Na úvod sme sa vrátili k stretnutiu z pred prázdnin, aby sme si osviežili pamäť ale zároveň nám odišli niektorí študenti na SŠ. 🙂 “o medziľudských vzťahoch, riešenie konfliktov, konflikty cez prázdniny- skôr medzi súrodencami, konflikty napomáhajú- aby sme vedeli ako nabudúce” Hovorili sme o udržateľnosti […]

23.9.2021 SŠ Brezno

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ v Brezne. Vrátili sme sa k tomu ako vyzerali naše predchádzajúce dve stretnutia a v jednotlivých aktivitácha a diskusii sme si trénovali rôzne zručnosti.   Rôzne uhly pohľadu od iných osôb? V čom nám to môže pomôcť? “žiakov, bordel alebo poriadok, kto má rúško, či, dieťa, hluk, tabula, […]

6.9.2021 SŠ Brezno

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ v Brezne. Stretli sme sa po dvoch mesiacoch prázdnin, tak sme si dali priestor na diskusiu, čo sme prežili cez leto, čo nám utkvelo v pamäti z prvého stretnutia a dali si ciele na toto stretnutie, na ktorom sme si trénovali: emócie: “niekto vie? je to emócia, čo […]

17.9.2021 ZŠ Ružomberok

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ Zárevúca v  Ružomberku. Vrátili sme sa k máju tohto roka, kedy sme mali naposledy stretnutie. Aké roly ste mohli mať v tejto aktivite: “pozorovateľ, za zápis zapisovať, navigátor, 7 držať škatuľu – hore kopcom, po tejto strane, tam na 2, no, dobre, super, Poď na tri, nie, hore, […]

7.9.2021 SŠ Banská Bystrica

Tretie stretnutie na SŠ v BB s budúcimi rovesníckymi mediátormi. Cieľom tretieho stretnutia bolo trénovať: konflikty, ich príčiny a zdroje: “- hádka, nepochopenie sa, klamstvá, nevera, nezhody, nedorozumenie, výmena názorov, rozdielny pohľad na vec,  nezhoda názorov, závisť” “- miesto, alkohol, drogy, nálada, situácia, ľudia,  inteligencia, vzťah daných osôb” “- prikláňajú sa k mojej strane, snažia […]

Pár slov od koordinátora na škole

Koordinátor je pedagogický/odborný zamestnanec na škole, ktorý bol s nami na stretnutiach so žiakmi, aby videl nie len ako môžu stretnutia vyzerať, ale aj ako žiakov viesť a vlastným spôsobom napredovať ako rovesnícky mediátor. Je to dôležitý človek pri práci so žiakmi aj v tejto oblasti a preto si vážime každého, ktorý sa tejto úlohy […]