2.12.2021 Odovzdanie odznakov a osvedčení Ružomberok

2. decembra sa nám podarilo stretnúť so základnými školami a s radosťou sme im odovzali odznaky, ktoré si navrhli, osvedčenia a plagát A3, ktorého súčasťou je, že táto škola má svojich rovesníckych mediátorov s ich fotkami zo stretnutí. 🙂 Veľmi radi sme ich opäť videli.  🙂

2.12.2021 Odovzdanie odznakov a osvedčení Ľubochňa

2. decembra sa nám podarilo stretnúť so základnými školami a s radosťou sme im odovzali odznaky, ktoré si navrhli, osvedčenia a plagát A3, ktorého súčasťou je, že táto škola má svojich rovesníckych mediátorov s ich fotkami zo stretnutí. 🙂 Veľmi radi sme ich opäť videli.  🙂

2.12.2021 Odovzdanie odznakov a osvedčenia Kvačany

2. decembra sa nám podarilo stretnúť so základnými školami a s radosťou sme im odovzali odznaky, ktoré si navrhli, osvedčenia a plagát A3, ktorého súčasťou je, že táto škola má svojich rovesníckych mediátorov s ich fotkami zo stretnutí. 🙂 Veľmi radi sme ich opäť videli.  🙂

2. 12.2021 Odovzdanie odznakov a osvedčení Ľubeľa

2. decembra sa nám podarilo stretnúť so základnými školami a s radosťou sme im odovzali odznaky, ktoré si navrhli, osvedčenia a plagát A3, ktorého súčasťou je, že táto škola má svojich rovesníckych mediátorov s ich fotkami zo stretnutí. 🙂 Veľmi radi sme ich opäť videli.  🙂

2.12.2021 Odovzdanie odznakov a osvedčení LM

2. decembra sa nám podarilo stretnúť so základnými školami a s radosťou sme im odovzali odznaky, ktoré si navrhli, osvedčenia a plagát A3, ktorého súčasťou je, že táto škola má svojich rovesníckych mediátorov s ich fotkami zo stretnutí. 🙂 Veľmi radi sme ich opäť videli.  🙂

7.12.2021 Spoločné stretnutie SŠ z projektu

Dňa 7.12.2021 sme zrealizovali spoločné online 4hod stretnutieSŠ v projekte “Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov” Spoločne sa tak v jeden čas stretlo 6 SŠ z Banskobystrického kraja: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Krupina, Detva, Žiar nad Hronom. Pôvodne bolo naplánované reál stretnutie na jednom mieste, žiaľ aj toto […]

3.12.2021 Články v odbornom časopise Direktor.sk

 https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/skolska-a-rovesnicka-mediacia-ako-nastroj-prevencie-sikanovania-a-dalsich-socialno-patologickych-javov.m-1203.html a https://www.direktor.sk/sk/skolska-mediacia/projekt-skolska-a-rovesnicka-mediacia-ako-nastroj-prevencie-sikanovania.d-1752.html Na začiatku projektu bola myšlienka podporiť školy a dať im príležitosť zapojiť sa do prevencie a zdravšieho prostredia. Myšlienka občianskeho združenia Ave Prosperita sa pretavila do plánu, plán do projektu s názvom Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov. Vnímame, že aj u pedagogických zamestnancov a žiakov existuje možnosť […]

1.12.2021 Online stretnutie s pedagógmi Gymnázia Detva

Záverečné stretnutie s pedagógmi gymnázia Detva si veľmi vážime. Do poslednej chvíle sme nevedeli či sa nám podarí ho zrealizovať a s ich úsílim kedy COVID-19 zasiahol do veľkej miery školu sa nám to predsa len podarilo. Priblížili sme si projekt od začiatku až do konca, tréningy žiakov ale aj kroky žiakov, ktoré budú nasledovať. […]

30.11.2021 Ako o sebe dávajú vedieť rovesníkom v Ľubochni

Úlohou rovesníckych mediátorov je, aby o sebe dali vedieť na škole a dozvedeli sa o nich ich spolužiaci. Dali im tak informáciu, že sa nich môžu obrátiť a oni sa im pokúsia pomôcť v ich probléme. Každá škola si volí svoj spôsob a na ZŠ Ľubochni dávajú o sebe vedieť prostredníctvom príspevku v školskom rozhlase, […]

29.11.2021 Online stretnutie so školami

Dňa 29.11.2021 sme pozvali na online stretnutie základné a stredné školy, koordinátorov ale aj žiakov škôl zapojených do projektu “Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov”. Celkovo sa stretnutia zúčastnilo 27 ľudí. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť situáciu s COVID-19 na školách a dostať informácie priamo od zástupcov škôl, prebrať možnosť […]