1.12.2021 Online stretnutie s pedagógmi Gymnázia Detva

Záverečné stretnutie s pedagógmi gymnázia Detva si veľmi vážime. Do poslednej chvíle sme nevedeli či sa nám podarí ho zrealizovať a s ich úsílim kedy COVID-19 zasiahol do veľkej miery školu sa nám to predsa len podarilo. Priblížili sme si projekt od začiatku až do konca, tréningy žiakov ale aj kroky žiakov, ktoré budú nasledovať. […]

30.11.2021 Ako o sebe dávajú vedieť rovesníkom v Ľubochni

Úlohou rovesníckych mediátorov je, aby o sebe dali vedieť na škole a dozvedeli sa o nich ich spolužiaci. Dali im tak informáciu, že sa nich môžu obrátiť a oni sa im pokúsia pomôcť v ich probléme. Každá škola si volí svoj spôsob a na ZŠ Ľubochni dávajú o sebe vedieť prostredníctvom príspevku v školskom rozhlase, […]

29.11.2021 Online stretnutie so školami

Dňa 29.11.2021 sme pozvali na online stretnutie základné a stredné školy, koordinátorov ale aj žiakov škôl zapojených do projektu “Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov”. Celkovo sa stretnutia zúčastnilo 27 ľudí. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť situáciu s COVID-19 na školách a dostať informácie priamo od zástupcov škôl, prebrať možnosť […]

23.11.2021 Rovesnícki mediátori v Brezne na škole

Rovesnícki mediátori na strednej škole v Brezne využili pre tento čas ako priblíženie sa svojim rovesníkom formu nástenky, web stránky školy, fb a mail pre žiakom ktorí budú potrebovať pomoc, riešením problému na škole. Nakoľko situácia s COVID-19 im nedovolila stretávať sa  a využiť ďalšie formy, ktoré majú v pláne. https://m.facebook.com/profile.php?id=100074088259615 https://ssbrezno.edupage.org/a/skolska-a-rovesnicka-mediacia https://ssbrezno.edupage.org/ Držíme im […]

19.11.2021 Rovesnícki mediátori v Ružomberku dávajú o sebe vedieť

Rovesnícki mediátori okrem toho, že pomáhajú svojim rovesníkom, dávajú o sebe vedieť rôznymi formami, ktoré sú im dostupné. Žiaci zo Zárevúcej dávajú o sebe vedieť formou nástenky, predstavním sa triedam, formou web stránky školy, riešení problémov na škole, rozhlasom, školským časopisom. Držím palce. Majú šikovných rovesníckych mediátorov a aj koordinátorky. 🙂 https://zszarevuca-rk.edupage.org/news/?eqa=d2lkPW5ld3NfUGFnaW5hdG9yXzImbmV3c2FyY2hpdmVmPSZvZmZzZXRfbmV3c19QYWdpbmF0b3JfMj0yMA%3D%3D   Na škole […]

15.11.2021 Spätná väzba od koordinátorky

Koordinátor na škole je pedagogický zamestnanec, ktorý bude aj po skončení projektu žiakom – rovesníckym mediátorom nápomocný a tvorí s nimi tím. Je dôležitou súčasťou tohto tímu a sme radi, že jednou z koordinátoriek je aj pani Emília Dobáková. Žiaci ju vnímajú naozaj veľmi dobre a spolupracujú. Podelíme sa aj o jej spätnú väzbu: “Som […]

15.11.2021 Rovesnícki mediátori z Krupiny dali o sebe na škole vedieť

Rovesnícki mediátori na škole pôsobia pre pomoc svojim rovesníkom a aby sa o nich dozvedeli všetci žiaci školy a v prípade potreby pomoc využili, dávajú o sebe rovesnícki mediátori aj vedieť rôznymi formami. Rovesnícki mediátori z Krupiny dali o sebe vedieť formou nástenky, vytvorením súkromnej skupiny na fb a pozvaním si žiakov, predstavením sa žiakom […]

8.11.2021 Gymnázium Detva

Piate stretnutie rovesníckych mediátorov gymnáziom Detva prebehlo vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s COVID-19 online. Diskutovali sme o dôvere: “Úprimnosť, Komunikatívnosť, Spoľahlivosť, Zodpovednosť, úprimnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť,úprimnosť, čestnosť, lojálnosť, spoľahlivosť, priateľskosť, Neklebetnosť, úprimnosť, priateľskosť, komunikatívny, spoľahlivosť, úprimnosť, empatický, spoľahlivý, priateľský, čestný, Nezávislosť, Ľudskosť, Úprimnosť, byť komunikatívny, Zodpovednosť ,Vytrvalosť, Vernosť ,Dokaže si priznať chybu, vie udržať tajomstvo, […]

8.11.2021 ZŠ Kvačany

Posledné stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami škôl na ZŠ Kvačany, sme museli realizovať online. Aj na tejto škole sme sa cítili veľmi dobre, vždy nás pekne pozdravili keď nás videli, preto nám je ľúto, že sme nemohli byť u nich priamo ale len online. Napriek tomu sme prebrali nie len situáciu na škole ale […]