1.12.2021 Online stretnutie s pedagógmi Gymnázia Detva

Záverečné stretnutie s pedagógmi gymnázia Detva si veľmi vážime. Do poslednej chvíle sme nevedeli či sa nám podarí ho zrealizovať a s ich úsílim kedy COVID-19 zasiahol do veľkej miery školu sa nám to predsa len podarilo.

Priblížili sme si projekt od začiatku až do konca, tréningy žiakov ale aj kroky žiakov, ktoré budú nasledovať. V novom roku plánujeme ešte stretnutie s nimi priamo na škole a predstavenie sa žiakov pedagógom. Vyplnili sme sa v záverečnom stretnutí dotazníky.

 

Ďalšie školy zapojené do projektu

8.11.2021 ZŠ Kvačany

Posledné stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami škôl na ZŠ Kvačany, sme museli realizovať online. Aj na tejto škole sme sa cítili veľmi dobre, vždy

23.9.2020 ZŠ Hybe

Prvé stretnutie so žiakmi prebiehalo v 4 hodinovom interaktívnom stretnutí. V tejto zostave sa stretli prvý krát, preto stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril