Feedback od koordinátorky na ZŠ v Ľubochni

Koordinátor je pedagogický/odborný zamestnanec na škole, ktorý bol s nami na stretnutiach so žiakmi, aby videl nie len ako môžu stretnutia vyzerať, ale aj ako žiakov viesť a vlastným spôsobom napredovať ako rovesnícky mediátor. Je to dôležitý človek pri práci so žiakmi aj v tejto oblasti a preto si vážime každého, ktorý sa tejto úlohy ujal. 🙂
Pani Martu Pincelovú sme poprosili, aby sa podelila s vlastným pohľadom na projekt ale aj na rovesnícku mediáciu na ich škole a ako vidí jej ďalšie napredovanie so žiakmi:

“Hodnotím to pozitívne, čo sa týka aktivít, väčšina žiakov javila záujem a tešili sa na ďalšie stretnutie. Najviac sa mi páčil ich rozvoj v komunikácii a vzájomná spolupráca. Mne sa najviac páčili tie aktivity zamerané na konkrétny konflikt napr. šikana, ako bolo ukázané vo filme Obyčajná tvár. 

Myslím, že toto je dôležité robiť a riešiť počas triednických hodín, aby žiaci si osvojili dané zručnosti.”
Marta Pincelová
Koordinátor je kľúčovou osobou pri práci so žiakmi v tejto oblasti, pretože budú potrebovať jeho podporu, preto si vázime, že tam maju pani Pincelovú Martu a veľmi im držíme palce. 🙂

Ďalšie školy zapojené do projektu

6.11.2021 Feedback od koordinátorky na škole

Základná škola Zárevúca Koordinátor je pedagogický alebo odborný zamestnanec školy, ktorý tvorí so žiakmi tím a je počas každého nášho stretnutia s nimi. Je dôležitou

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril