13.9.2021 SŠ v Žiari nad Hronom

Tretie stretnutie rovesníckych mediátorov na SŠ v Žiari nad Hronom.

Ako to máme s emóciami a k čomu nám pomáha sa o nich rozprávať, dávať najavo?

“agresivita, bezmocnosť, citlivosť, dojatosť, fantastický, hrozne, láskavosť, málo cennosť, nebojácnosť, osamelosť, panovačnosť, radosť,  smútok, strach, túžba, veselosť, zvedavosť”

” je to emócia, Mne tam chýba z, je to vlastnosť?, myslím si…, že hej, Počkaj to je vlastnosť, Ani ja neviem, či?, ešte…”

” Toto bolo ťažké na rozmýšľanie,  Pomohlo by: jedlo, sadnúť si, pomoc- internet, vaša pomoc, skúsenosť”

“rozdeliť emócie na pozitívne a negatívne- viacej máme negatívnych”

“bezmocnosť je vlastne neúspech, nesúhlasím, neni unavený on je len hladný”

 

Rozobrali sme si formou konkrétnych scén konflikty a následne ich zanalyzovali čo v nich vidíme:

“- dve upratovačky, žiak, žiak, pedagóg

– lgbt pár, žiačky

– hádka o ukradnutom príbore

– dve baby sa prechádzali a držali za ruky, žiaci odsudzovali

– hnev, bezmocnosť, smútok, agresivita

– nenávisť, ponižovanie, zaujať, znechutenie, sklamanie, závisť, strach

– farba pleti, krádež

– stereotyp

– rozhovor”

 

Raz mi niekto povedal, že konkrétne príklady napr. aj z videí im pomáhajú v predstavivosti a ukážke reálnosti situácie:

“Ako sa cítila profesorka- bezmocne, bezvýznamné, nahnevane, prekvapenie, rada, že vedia ale…, strach, že je maličká

– Ako je to možné že vedeli všetko?

– boli arogantné, povyšovali sa

– cítila sa bezvýznamne

-Prečo sa povyšovali- necítili rešpekt, to  vyžaruje z človeka, ukázať, že je nič

– učiteľ príde sebavedomo, No ale nie každý, chce byť Kamarátka ale vôbec jej to nejde”

 

Ale aj taká Diskusia v kruhu? Prečo nie? Na rôzne témy? Veru áno 🙂

“išla medzi nich, narušila im koncept, mala úspech, že dostala som vás

 cieľ: Máme si niečo zobrať, čo nám to dalo? vnímanie osobnosti”

 

Opis, aktívne počúvanie, pozorovanie je pre rovesníckeho mediátora dôležitý a vieme si pomôcť pri tréningu opäť aktivitou:

 čím máme začať, odtiaľto, tak takto, toto je akože Najďalej, Lenže…, aj, ty máš podobný tak ju Daj tam, niekto ešte opisoval…, toto je Najďalej?, ja mám, No to bolo tu, ty si mala…, Kde si dala…, tam, Prečo dávame takto?, Skúste to dať sem, lebo tam bola, dáme to ďalej?, tam je…, Ty máš aké?, aké je tam prostredie?, No tak to daj sem, Daj to tam, to je Najďalej Ale toto…, a teraz? no, dobre, počúvajte My sme to až tak zle nedali, toto je dobré, toto malo byť vymenené, to som ti hovorila, To je fajn

 cieľ: pozorovanie, počúvanie, opis”

Ďalšie školy zapojené do projektu

28.8.2020 ZŠ Ľubela

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

20.5.2021 ZŠ Ľubochňa

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Ľubochni po viac ako pol ročnej pauze. Cieľom stretnutia bolo venovať sa so žiakmi rôznymi aktivitami precvičovaniu

Pár slov od koordinátora na škole

Koordinátor je pedagogický/odborný zamestnanec na škole, ktorý bol s nami na stretnutiach so žiakmi, aby videl nie len ako môžu stretnutia vyzerať, ale aj ako

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril