15.11.2021 Spätná väzba od koordinátorky

Koordinátor na škole je pedagogický zamestnanec, ktorý bude aj po skončení projektu žiakom – rovesníckym mediátorom nápomocný a tvorí s nimi tím.

Je dôležitou súčasťou tohto tímu a sme radi, že jednou z koordinátoriek je aj pani Emília Dobáková. Žiaci ju vnímajú naozaj veľmi dobre a spolupracujú.

Podelíme sa aj o jej spätnú väzbu:

“Som rada, že sa naša škola zapojila do tohto projektu. Žiaci sa na dianie okolo seba pozerajú vnímavejšie a intenzívnejšie. Snažia sa všímať si správanie ostatných, vysielané signály a čo je najhlavnejšie, snažia sa diskutovať a hľadať riešenia….. Čo je však  najdôležitejšie – snažia sa pomáhať… ”

Emília Dobáková

ZŠ Kvačany

Ďalšie školy zapojené do projektu

24.6.2021 SŠ/Gymnázium Krupina

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ/Gymnáziu v Krupine. Cieľom druhého stretnutia bolo precvičovaní si schopností a zručností v emóciach” “Hádka, nepochopenie, sklamanie, neúspech, keď

19.10.2021 SŠ Banská Bystrica

Piate stretnutie s rovesníckymi mediátormi v Banskej Bystrici. Piate stretnutie so žiakmi SŠ bolo kratšie ako ostatné, aj napriek tomu sme čas s nimi strávili

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril