15.11.2021 Spätná väzba od koordinátorky

Koordinátor na škole je pedagogický zamestnanec, ktorý bude aj po skončení projektu žiakom – rovesníckym mediátorom nápomocný a tvorí s nimi tím.

Je dôležitou súčasťou tohto tímu a sme radi, že jednou z koordinátoriek je aj pani Emília Dobáková. Žiaci ju vnímajú naozaj veľmi dobre a spolupracujú.

Podelíme sa aj o jej spätnú väzbu:

“Som rada, že sa naša škola zapojila do tohto projektu. Žiaci sa na dianie okolo seba pozerajú vnímavejšie a intenzívnejšie. Snažia sa všímať si správanie ostatných, vysielané signály a čo je najhlavnejšie, snažia sa diskutovať a hľadať riešenia….. Čo je však  najdôležitejšie – snažia sa pomáhať… ”

Emília Dobáková

ZŠ Kvačany

Ďalšie školy zapojené do projektu

4.10.2021 ZŠ Ľubochňa

Piate stretnutie rovesníckych mediátorov na ZŠ v Ľubochni. Cieľom posledného stretnutia na škole s rovesníckymi mediátormi bola diskusia na rôzne témy, prepletenie ich aktivitami tak,

26.5.2021 ZŠ Hybe

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ Hybe. Cieľom druhého stretnutia bolo precvičiť zručnosti a schopnosti v oblastiach: verbálnej a neverbálnej komunikácii, emóciách:  “čo je

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril