15.11.2021 Spätná väzba od koordinátorky

Koordinátor na škole je pedagogický zamestnanec, ktorý bude aj po skončení projektu žiakom – rovesníckym mediátorom nápomocný a tvorí s nimi tím.

Je dôležitou súčasťou tohto tímu a sme radi, že jednou z koordinátoriek je aj pani Emília Dobáková. Žiaci ju vnímajú naozaj veľmi dobre a spolupracujú.

Podelíme sa aj o jej spätnú väzbu:

“Som rada, že sa naša škola zapojila do tohto projektu. Žiaci sa na dianie okolo seba pozerajú vnímavejšie a intenzívnejšie. Snažia sa všímať si správanie ostatných, vysielané signály a čo je najhlavnejšie, snažia sa diskutovať a hľadať riešenia….. Čo je však  najdôležitejšie – snažia sa pomáhať… ”

Emília Dobáková

ZŠ Kvačany

Ďalšie školy zapojené do projektu

22.9.2020 ZŠ Kvačany

Prvé stretnutie so žiakmi prebiehalo v 4 hodinovom interaktívnom stretnutí. V tejto zostave sa stretli prvý krát, preto stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa,

11/2020 SOŠ a Gymnázium Krupina

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

27.5.2021 SŠ a Gymnázium Krupina

Druhé stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy na SŠ / Gymnázium v Krupine. Druhé stretnutie bolo interaktívne, ktorým sme si dopriali po novembrovom online.

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril