Spätná väzba na projekt od rovesníckych mediátorov Brezno

Dajme žiakom možnosť vyjadriť svoj názor, úprimne sa oň zaujímajme, riešme veci spoločne a veríme, že sa ľady pohnú. 

Nepodceňujme nikoho, pretože ak človek dostane priestor a možnosť, môže byť plnohodnotným členom tímu. 

Veríme, že rovesnícki mediátori v Brezne majú čo povedať. Tak si prečítajte ich myšlienky a názory. 🙂

Ďalšie školy zapojené do projektu

22.9.2020 ZŠ Kvačany

Prvé stretnutie so žiakmi prebiehalo v 4 hodinovom interaktívnom stretnutí. V tejto zostave sa stretli prvý krát, preto stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril