3.11.2021 Žiaci v Kvačanoch o sebe dávajú vedieť

Úlohou rovesníckych mediátorov je dať o sebe vedieť aj ostatným žiakom školy. Formy si volia rôzne a určte s tým súvisia aj ich možnosti.

Na ZŠ Kvačany dali o sebe celej škole a žiakom vedieť prostredníctvom hotových odznakov, ktoré si navrhli, nástenkou – prostredníctvom ktorej dali možnosť žiakom vyhľadať rovesníckych mediátorov cez vybrané dni cez veľkú prestávku, predstavením sa zatiaľ 3 triedam, riešením problému – ubližovanie jednému žiakovi a príspevkami na stránke školy.

https://zskvacany.edupage.org/a/projekt-skolska-a-rovesnicka-mediacia-ako-nastroj-prevencie-sikanovania-a-dalsich-socialnopatologickych-javov

 

Držíme im palce. Sú to šikovní žiaci a chcú na škole pomáhať. 🙂

 

Na tejto škole majú v roku 2020/2021 163 žiakov

https://zskvacany.edupage.org/a/profil-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L2Fib3V0JnN1YnBhZ2U9OQ%3D%3D

Ďalšie školy zapojené do projektu

17.5.2021 ZŠ Liptovský Mikuláš

Druhé stretnutie na Základnej škole v Liptovskom Mikuláši prebehlo so žiakmi kvôli COVID po viac ako pol ročnej pauze. Preto sme si dali priestor aj na

26.08.2020 ZŠ Zarevúca Ružomberok

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril