24.6.2021 SŠ/Gymnázium Krupina

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ/Gymnáziu v Krupine.

Cieľom druhého stretnutia bolo precvičovaní si schopností a zručností

v emóciach”

“Hádka, nepochopenie, sklamanie, neúspech, keď je na mňa niekto zlý, Plač, kričanie, podráždenie, výbušná, utiahnutý, zdutá,Snažila by som sa byť empatická, chápavá, komunikatívny, starostlivý”

“Neúspech, hádka, nepochopenie, byť odurdený, prehra, Utiahnutím smútok, skleslý, Zdvihla by som mu náladu, podporila by som ho že nie je neschopný ale dobrý, Pozitívny”, …

v dôvere a spolupráci:

” tabuľa, ku mne, naspäť, veľa, hore, dole, v pravo, vľavo, troška sa vráť, …, rušilo …/ sústredenie sa, dopredu cieľ – áno/nie, dôvera, navigovanie, spolupráca, orientácia, komunikácia, počúvanie, dôvera – budovanie dôvery”

v konfliktoch, priebehoch, riešeniach, …:

“nedorozumenie, výmena názorov medzi spolužiakmi, sklamanie, strach, hnev, prekvapenie, ohováranie, predsudky, závisť,  úprimná súkromná debata, overovať si informácií, starať sa o seba”

ale aj o pozorovaní, vnímavosti, empatii, spolupráci, uvedomení si vlastného postoja, názoru a vlastných emócií voči druhým:

“priateľský, dobrosrdečný, tolerantný, zastal si ho, tichý, priateľský, ohľaduplný, milý, úprimný, priateľský, namyslený, drzí, arogantný, povýšenecký, zvedavý, vyrývačný, konfliktný, vyrývačný, vysmieval sa, povyšoval sa, namyslený,  úprimný, odporný, uštipačný, šialená, ukecaná, povýšenecká, pyšná, egoistická, zdvorilá, zahladená do seba, komunikatívny, priateľská, úprimná,  chválivka, milá.

 


Warning: Undefined array key 0 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Warning: Undefined array key 1 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Ďalšie školy zapojené do projektu

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril