24.6.2021 SŠ/Gymnázium Krupina

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ/Gymnáziu v Krupine.

Cieľom druhého stretnutia bolo precvičovaní si schopností a zručností

v emóciach”

“Hádka, nepochopenie, sklamanie, neúspech, keď je na mňa niekto zlý, Plač, kričanie, podráždenie, výbušná, utiahnutý, zdutá,Snažila by som sa byť empatická, chápavá, komunikatívny, starostlivý”

“Neúspech, hádka, nepochopenie, byť odurdený, prehra, Utiahnutím smútok, skleslý, Zdvihla by som mu náladu, podporila by som ho že nie je neschopný ale dobrý, Pozitívny”, …

v dôvere a spolupráci:

” tabuľa, ku mne, naspäť, veľa, hore, dole, v pravo, vľavo, troška sa vráť, …, rušilo …/ sústredenie sa, dopredu cieľ – áno/nie, dôvera, navigovanie, spolupráca, orientácia, komunikácia, počúvanie, dôvera – budovanie dôvery”

v konfliktoch, priebehoch, riešeniach, …:

“nedorozumenie, výmena názorov medzi spolužiakmi, sklamanie, strach, hnev, prekvapenie, ohováranie, predsudky, závisť,  úprimná súkromná debata, overovať si informácií, starať sa o seba”

ale aj o pozorovaní, vnímavosti, empatii, spolupráci, uvedomení si vlastného postoja, názoru a vlastných emócií voči druhým:

“priateľský, dobrosrdečný, tolerantný, zastal si ho, tichý, priateľský, ohľaduplný, milý, úprimný, priateľský, namyslený, drzí, arogantný, povýšenecký, zvedavý, vyrývačný, konfliktný, vyrývačný, vysmieval sa, povyšoval sa, namyslený,  úprimný, odporný, uštipačný, šialená, ukecaná, povýšenecká, pyšná, egoistická, zdvorilá, zahladená do seba, komunikatívny, priateľská, úprimná,  chválivka, milá.

 

Ďalšie školy zapojené do projektu

8.9.2021 SŠ Banská Štiavnica

Druhé stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy v Banskej Štiavnici. Prvé stretnutie sme mali online v novembri minulého roka a keďže nám ubehol od

23.9.2020 ZŠ Hybe

Prvé stretnutie so žiakmi prebiehalo v 4 hodinovom interaktívnom stretnutí. V tejto zostave sa stretli prvý krát, preto stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa,

3.5.2021 ZŠ Ľubeľa

Druhé stretnutie na tejto škole sme realizovali po viac ako pol roku kvôli situácii s COVID. Ako aj na iných školách kde sme mali dlhšiu

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril

Táto webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií