6.11.2021 Feedback od koordinátorky na škole

Základná škola Zárevúca
Koordinátor je pedagogický alebo odborný zamestnanec školy, ktorý tvorí so žiakmi tím a je počas každého nášho stretnutia s nimi. Je dôležitou súčasťou, nakoľko bude so žiakmi pokračovať aj po skončení projektu a zabezpečí jeho udržateľnosť na nej. Vážime si každého, kto sa tejto úlohy ujal. 🙂
Prinášame vám spätnú väzbu koordinátorky Marty Pincelovej.
“Z mojej strany hodnotím to pozitívne, čo sa týka aktivít, väčšina žiakov javila záujem a tešili sa na ďalšie stretnutie. Najviac sa mi páčil ich rozvoj v komunikácii a vzájomná spolupráca. Mne sa najviac páčili tie aktivity zamerané na konkrétny konflikt napr. šikana, ako bolo ukázané vo filme Obyčajná tvár.
Myslím, že toto je dôležité robiť a riešiť počas triednických hodín, aby žiaci si osvojili dané zručnosti. “
Prajem Vám veľa úspechov
s pozdravom
Marta P.

Ďalšie školy zapojené do projektu

7.9.2021 SŠ Banská Bystrica

Tretie stretnutie na SŠ v BB s budúcimi rovesníckymi mediátormi. Cieľom tretieho stretnutia bolo trénovať: konflikty, ich príčiny a zdroje: “- hádka, nepochopenie sa, klamstvá,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril